1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Informace pro hodnotitele OP VK

Informace pro hodnotitele Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Upozornění: ŘO OP VK v současnosti nepřijímá nové žádosti (registrace) na pozici hodnotitele vzhledem k dostatečnému počtu proškolených hodnotitelů. Pro letošní rok tedy nejsou naplánována další vstupní školení pro individuální hodnotitele registrované v Centrální databázi hodnotitelů. V případě potřeby navýšení počtu proškolených hodnotitelů budou vhodní kandidáti obesláni pozvánkou na školení.

Příručka pro hodnotitele a zpravodaje individuálních a grantových projektů OP VK

Příručka je určena hodnotitelům a zpravodajům individuálních a grantových projektů OP VK

16.7.2008 3:07:53 | supervisor | Celý článek
 

Vzor životopisu hodnotitele OP VK

Vzor životopisu hodnotitele OP VK pro zájemce, kteří chtějí doplnit údaje v Centrální databázi hodnotitelů OP VK o další podrobnější informace.

15.6.2009 2:06:10 - aktualizováno 22.7.2010 10:07:03 | supervisor | Celý článek
 

Centrální databáze hodnotitelů

Centrální databáze hodnotitelů Operačních programů Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Výzkum a vývoj pro inovace.

15.2.2008 1:02:52 - aktualizováno 27.2.2009 11:02:55 | supervisor | Celý článek
 
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load