1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro hodnotitele a zpravodaje individuálních a grantových projektů OP VK

Příručka je určena hodnotitelům a zpravodajům individuálních a grantových projektů OP VK

Řídicí orgán vydává aktualizovanou verzi Příručky pro hodnotitele a zpravodaje projektů OP VK, platnou od 7. 5. 2012 a účinnou od 5. 6. 2012.

ikona souboruPříručka pro věcné hodnocení a výběr projektů OP VK_v.8.pdf

Aktualizace se týká zejména těchto okruhů: střetu zájmů hodnotitelů, hodnocení práce hodnotitelů, pravidel pro provádění arbitráže hodnocení zpravodajem a pravidel pro hodnocení Individuálních projektů národních. V části C Hodnocení projektu  byl rozšířen a zpřesněn text popisu subkritérií, rozšířeny příklady pro udělení bodů a doplněny škály pro bodové hodnocení pro každé subkritérium.

Starší verze:

ikona souboruPříručka pro věcné hodnocení a výběr projektů OP VK.pdf

16.7.2008 3:07:53 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load