1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vzor životopisu hodnotitele OP VK

Vzor životopisu hodnotitele OP VK pro zájemce, kteří chtějí doplnit údaje v Centrální databázi hodnotitelů OP VK o další podrobnější informace.

Hodnotitelé mohou vyplnit svůj profesní životopis a nahrát jej ke svému dotazníku hodnotitele v CDH. 

ikona souboruVzor_Zivotopis_hodnotitele_OP_VK.doc (355,50 KB

15.6.2009 2:06:10 - aktualizováno 22.7.2010 10:07:03 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load