1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Benešovský deník: Žáci využijí evropský projekt

Dne 2. 9. 2010 otiskl Benešovský deník článek Martiny Křečkové, týkající se projektu EU peníze školám.

Větší prostor pro individuální přístup pedagoga vůči žákovi. To je jeden z největších významů projektu, který získala benešovská Základní škola Dukelská a uplatňuje ho od včerejška.

„Jednou částí projektu budou dělené hodiny, které povedou k většímu osobnímu přístupu pedagoga vůči žákovi,“ tvrdí ředitelka ZŠ Hana Procházková. „Vytvoříme také výukové materiály k finanční gramotnosti, která je integrovaná do vybraných předmětů prvního a druhého stupně.“ Dukelská získala projekt v rámci výzvy EU Peníze školám, a jeho obsahem je český jazyk, cizí jazyky, přírodovědné předměty, matematika, inkluzivní vzdělávání, zahrnující integraci zdravotně postižených, zdravotně znevýhodněných a sociálně znevýhodněných žáků.
„V neposlední řadě je to prevence rizikového chování,“ uvedla ředitelka ZŠ.

Projekt potrvá třicet měsíců a mohou jej využívat nejen žáci, ale i pedagogové.
Právě na jejich vzdělávání, ale také na vybavení školy, půjde část z téměř tří milionů korun, které hradí Evropský sociální fond a spolufinancuje ho i státní rozpočet České republiky.

Projekt pomůže ke vzdělání nejen žákům, ale i pedagogům.

2.9.2010 12:09:11 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load