1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Břeclavský deník: Škola zlepšuje výuku jazyků

V Břeclavském deníku vyšel 8. dubna 2010 článek autora Jiřího Ševčíka.

Zlepšení jazykových znalostí má za cíl nový projekt na břeclavské průmyslové škole. Lepší podmínky při výuce zajistí dva kurzy pro studenty prvních a třetích ročníků.
„Pro studenty prvních ročníků připravíme takzvaný vyrovnávací kurz. Během roku se v něm pokusíme odstranit nedostatky a disproporce v úrovni znalostí a dovedností tak, aby se neúspěch ve studiu cizího jazyka nestal důvodem, pro který nakonec žák musí střední školu opustit," popsala Naděžda Belicová z pedagogického sboru školy.

Odbornost v jazyce je název druhého kurzu, který bude určený pro studenty třetích ročníků školy. „Prioritou je rozvinutí jazykových dovedností v odbornosti, kterou žák na průmyslovce studuje, aby neznalost jazyka nebyla překážkou při vstupu do praxe," vysvětlila dále Belicová.
Oba jazykové kurzy jsou součástí projektu nazvaného Cizí jazyky v praxi, jehož cílem je zkvalitnění výuky cizích jazyků zejména v oblasti studované odbornosti. Břeclavská průmyslová škola na něj získala dotaci z evropských fondů.

Součástí projektu jsou také exkurze, jejichž cílem bude především návštěva zahraničních firem v naší republice, kde lidé mluví anglicky či německy. „Věříme, že ve spolupráci se zaměstnavateli se nám podaří žáky naučit to, co firmy očekávají a potřebují," slibuje si Belicová a poznamenala: „Při studiu na vysokých školách budou tyto kompetence vítaným bonusem." Studenti se podle ní mohou těšit i na výlety do zahraničí, samozřejmě za účelem jazykového vzdělávání.

12.4.2010 11:04:16 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load