1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

PÍSECKÝ DENÍK: Žáci ZŠ T. G. Masaryka „projektují“ školní zahradu

Dne 4. 6. 2010 otiskl Písecký deník článek Martiny Smolové o projektu ZŠ T. G. Masaryka zaměřeném na ekologickou výchovu.

Písek – Již v roce 2005 získala naše škola jako první v Jihočeském kraji titul Ekoškola. Ten, přes stále přísnější pravidla pro přiznání tohoto prestižního mezinárodního titulu, v roce 2009 potřetí úspěšně obhájila.

Žáci i pedagogové za tu dobu ušli velký kus cesty a uskutečnili několik krátkodobých i dlouhodobých projektů zaměřených na poznávání přírodních krás našeho kraje, naučili se, jak chránit a nezatěžovat naše životní prostředí. Škola má podrobně vypracovaný plán, podle kterého svou činnost v této oblasti stále rozvíjí. Klade důraz také na další vzdělávání pedagogů, obě koordinátorky EVVO (Environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) absolvovaly specializační studium.

V letošním školním roce byla „Masaryčce“ přiznána dotace z Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost (OPVK) zaměřená právě na ekologickou výchovu. Jednou z hlavních součástí projektu, nazvaného Zkvalitňování EVVO na ZŠ T. G. Masaryka Písek, je budování multifunkční školní zahrady, která bude sloužit pro výuku v přírodních podmínkách a také pro herní potřeby dětí ve školní družině.

Ve spolupráci se zahradní architektkou Ing. L. Pěchoučkovou se děti spolu se svými učiteli podílejí na tvorbě nové školní zahrady. Přípravné práce byly rozděleny do tří na sebe navazujících kroků.

První probíhal v projektovém týdnu v březnu letošního roku, kdy bylo úkolem žáků jednotlivých tříd I. i II. stupně zaměřit a zaznamenat stávající stav pozemku určeného pro budování zahrady.

Druhý krok proběhl v projektovém dnu při příležitosti Dne Země, 22. dubna. V tento den si žáci zahráli na zahradní architekty a ve skupinách navrhli, jak by podle nich měla školní zahrada vypadat. Své návrhy také měli možnost konzultovat s paní architektkou. Třetím krokem bude výstava vybraných prací v koridoru školy. Porota složená ze zástupců žákovského ekotýmu, pedagogů a zahradního architekta vybere nejlepší návrhy, ze kterých bude vycházet skutečná projektová studie multifunkční školní zahrady.

Autoři těchto návrhů budou odměněni při slavnostní vernisáži, která se bude konat v koridoru školy 7. června v 16 hodin.

8.6.2010 12:06:47 - aktualizováno 12.7.2010 3:07:05 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load