1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Přerovský deník: Úspěšný projekt šířavské školy

Přerovský deník otiskl dne 8. dubna 2010 článek autora Oldřicha Baďury.

Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7, která v současné době realizuje velmi zajímavý projekt „Specializace učitelů odborného výcviku a odborných předmětů ve službách", byla pozvána Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které shledalo tento projekt jako velmi dobrý, na výroční konferenci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost aneb Vzdělání pro každého, kde jsme dostali možnost projekt prezentovat. Mohu s potěšením konstatovat, že si tohoto pozvání velmi vážíme a ceníme, protože realizační tým projektu, byl jako jediný z Moravy, pozván k prezentaci výše uvedeného projektu, který řeší problém dalšího vzdělávání učitelů.

Nejdůležitější aktivitou našeho projektu je realizace 25 specializačních kurzů určených pro učitele oborů kuchař, cukrář, kadeřník a kosmetička a 1 kurzu zaměřeného na využití multimédií ve výuce. Všechny kurzy jsou vedeny špičkovými odborníky z celé České republiky. V tomto projektu jsme zúročili vynikající výsledky, kterých již mnoho let dosahujeme na národních i mezinárodních soutěžích a tak skvěle reprezentujeme vysokou úroveň odborného školství Olomouckého kraje.
Kurzy, které jsme připravili, projde celkem 335 učitelů z 8 partnerských škol Olomouckého kraje, kde se také vyučují cílové obory. Během pilotního ověření dostanou učitelé, kteří absolvovali vzdělávací kurzy, příležitost vyzkoušet si získané dovednosti se studenty svých škol. Ze všech kurzů jsou pořizovány videozáznamy, které pak bude možno využívat při výuce odborných předmětů.
Děkuji svým kolegům z realizačního týmu, jmenovitě pak koordinátorovi projektu Mgr. Pavlu Fridrichovi a administrátorovi projektu Ing. Martinu Kovářovi za nadstandardní pracovní úsilí, a to nejen při přípravě, ale i při realizaci projektu.

12.4.2010 11:04:37 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load