1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

SVĚT TISKU: Projekt digitální fotografie na SŠP v Olomouci

Dne 26. 5. 2010 otiskl měsíčník Svět tisku článek o projektu „Podpora vzdělávání pro práci s digitální fototechnikou“ podpořeném z OP VK.

Střední škola polygrafická v Olomouci získala finance na projekt „Podpora vzdělávání pro práci s digitální fototechnikou“. Projekt se realizuje s dotací z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Cílem je rozšíření dovedností studentů v oblasti digitální fototechniky. Odborný výcvik pro studenty 2. a 3. ročníků oboru reprodukční grafi k pro média a předmět „Předtisková příprava“ pro studenty 2. ročníků oboru polygrafie doznají změn. Odborní učitelé budou proškoleni a bude vytvořeno specializované pracoviště pro výuku. Žáci budou procházet výukovými moduly Foto a Elektronické publikování. V rámci modulu Foto získají základní informace o problematice digitální fotografie. Seznámí se s jejím zpracováním i s možnostmi reklamní a studiové fotografie.

Osvojí si dovednosti při práci s pořízenými snímky s ohledem na výstupní zařízení. V modulu Elektronické publikování studenti načerpají informace o možnostech programů pro střih videa a budou umět pracovat s digitálně pořízenými snímky. Naučí se základním dovednostem potřebným ke zpracování videa a seznámí se s filmovými efekty a filtry. Učebna budovaná v rámci projektu umožní práci s digitálními fotografiemi a videem. V současné době je projekt ve fázi realizace. Výběrové řízení na dodávku ICT a digitální fototechniky již proběhlo. Počítače budou vybaveny grafickým softwarem Adobe CS4 a Zoner Photo Studio 12. V příštím školním roce se mohou studenti SŠP v Olomouci těšit na plně vybavený fotoateliér, který splňuje ty nejmodernější požadavky. Znalosti o digitální fotografii a jejím využití v polygrafii představují velký přínos pro konkurenceschopnost absolventů školy. Zařazením výuky digitální fotografie a videa roste atraktivita oboru a pro žáky se zvyšují šance uplatnit se na trhu práce. Celková částka určená na financování Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost představuje možnost čerpat v rámci ČR okolo 54 mld. Kč.

Olomoucká SŠP se zapojila rovněž do projektu UNIV 2 KRAJE, který řeší proměn škol v centra celoživotního učení. Permanentní vzdělávání je vzhledem k rozvoji polygrafických technologií nezbytné. Finanční rámec projektu UNIV 2 KRAJE představuje 300 milionů Kč, zapojeno je celkem 325 škol a doba realizace je tři a půl roku. Projekt umožní využít materiální i personální kapacity středních škol ke vzdělávání dospělé populace v době, kdy se snižuje počet žáků. „Modernizace výukových prostor a technického vybavení patří mezi prvořadé cíle naší školy, pomocí strukturálních fondů EU se nám již v minulosti podařilo získat finanční prostředky na zařízení nové ICT učebny a nákup digitální barevné tiskárny Xerox DocuColor 240,“ říká Mgr. Radim Lindner z olomoucké SŠP. Škola se snaží modernizovat také další výukové obory. Pro obor tiskař na polygrafických strojích je nutné modernizovat tiskařské dílny a soustředit je na jedno místo. SŠP polygrafická v Olomouci rozvíjí spolupráci s polygrafickými firmami a bude se i nadále zapojovat do projektů financovaných v rámci operačních programů EU. V současné době je získání těchto zdrojů jedinou možností, jak zabezpečit rozvoj institucí závislých na státním či regionálním rozpočtu.

31.5.2010 11:05:04 - aktualizováno 12.7.2010 3:07:00 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load