1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

ŽELEZNIČÁŘ: Na několik dní v Bruselu

Dne 24. 6. 2010 vyšel v časopise Železničář článek Kateřiny Svojanovské.

Spolupráce mezi Českými drahami a studenty ze škol z Vysočiny zdárně pokračuje v pořadí druhou aktivitou.

V květnu jsme vás v Železničáři informovali o průběhu první aktivity projektu Inovativní formy spolupráce škol a firmy České dráhy v kraji Vysočina, který je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V pořadí druhou aktivitou projektu byla zahraniční exkurze v Bruselu, která se uskutečnila ve dnech 8. až 12. května.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Cílem této aktivity bylo, aby žáci v rámci studijního oboru poznali fungování železniční dopravy v zahraničí. Brusel byl vybrán také z toho důvodu, aby se žákům rozšířily obzory o činnosti a významu evropských institucí i Evropské unii jako celku. Prezentace zúčastněných žáků střední školy budou posléze v rámci dalších klíčových aktivit projektu prezentovány žákům ze základních škol.
Exkurzi za České dráhy koordinovali Radek Dvořák z Projektové kanceláře a Blanka Havelková z oddělení vzdělávání a personálního rozvoje Generálního ředitelství. Program a přednášky zajistila Vendulka Raymová, zástupkyně Českých drah v Bruselu.

První den exkurze připadal shodou okolností na Den otevřených dveří evropských institucí, čehož studenti Střední odborné školy Nové Město na Moravě náležitě využili. Následující den navštívili bruselská nádraží Brussels Central, Brussels Gare du Midi a Brussels Gare du Nord. Viděli zde například na vlastní oči vlak TGV, což okomentovali jako nevšední zážitek. Po prohlídce nádraží se přesunuli do historického centra Bruselu. Tentýž den navštívili rovněž známé Atomium.

Další den byly pro studenty připraveny prezentace v anglickém jazyce o významných železničních institucích sídlících v Bruselu. Konkrétně se účastníci exkurze dozvěděli o Sdružení evropských železnic (CER) a Mezinárodní železniční unii (UIC) – a to přímo na půdě těchto institucí. Odpoledne téhož dne se setkali se zástupci Výborů regionů, významného poradního orgánu Evropské unie, a navštívili rovněž Český dům v Bruselu.

Čtvrtý den si museli studenti sami zajistit skupinové jízdenky na historickém nádraží Antwerpy a nově zrekonstruovaném nádraží Liege. Moc si pochvalovali vlakové soupravy, kterými cestovali. Během posledního dne exkurze nechyběla na programu návštěva budovy Evropského parlamentu (druhé sídlo má ve francouzském Štrasburku), kde byla pro studenty připravena odborná přednáška o jeho fungování.

Co se líbilo studentům

1 Historická nádraží v Bruselu a Antverpách. 2 Moderní terminál v Liege s krásným obloukem nad nástupišti. 3 Stavba Atomia a další architektonické skvosty Bruselu. 4 Vysokorychlostní vlaky TGV. 5 Návštěva Evropského parlamentu a setkání ve Výboru regionů. 6 Možnosti procvičit si angličtinu.

28.6.2010 11:06:52 - aktualizováno 12.7.2010 4:07:44 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load