1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

100 milionů z evropských fondů na podporu dalšího vzdělávání jednotlivců

Praha, 21. 7. 2011 – Ministerstvo školství včera vyhlásilo novou výzvu v oblasti podpory „Individuálního dalšího vzdělávání“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Neziskový sektor, školy, občanská sdružení, ale i města a obce si tak mohou rozdělit 100 milionů korun a zvýšit tak motivaci jednotlivců k dalšímu vzdělávání[1].


 

Předkládané projekty mohou žádat o poskytnutí dotace ve výši 2 mil. – 10 mil. Kč. Dotace se poskytne ve výši 100 % metodou zálohového financování. Žadatelé mohou předkládat návrh projektu samostatně nebo ve spolupráci s partnerskými organizacemi.

„Ministerstvo školství nabízí soukromému sektoru, neziskovým organizacím, ale i obcím a školám jedinečnou možnost otevřít lidem cestu k jejich dalšímu vzdělávání. V době všeobecného šetření se tak evropské dotace stávají zdrojem financí potřebným ke zvýšení uplatnitelnosti našich občanů na trhu práce,“ uvedl ke spuštění výzvy ministr školství Josef Dobeš.

Výzva směřuje k podpoře vzdělávání v oblasti obecných a odborných kompetencí, zvýšení poptávky po individuálním vzdělávání ze strany jednotlivců a prohloubení obecné informovanosti o možnostech dalšího vzdělávání a jeho propagaci.

„Uvedená výzva se týká různých oblastí. Projekty by měly naučit občany spotřebitelskému chování, odpovědnému přístupu k životnímu prostředí nebo k osobním financím. Kromě toho půjdou dotace také na projekty zaměřené na rozpoznávání šikany nebo skrytého psychického násilí, na rozvíjení dobrovolnictví a prohlubování vztahu lidí k místu jejich bydliště,“ doplnil Jakub Hodinář, 1. náměstek ministra zodpovědný za evropskou problematiku.

Výzva potrvá do 27. října 2011.

Více informací naleznete v sekci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na internetových stránkách MŠMT.

----------------------------------

[1] Další vzdělávání= učení, které probíhá po dosažení určitého stupně vzdělání, resp. po prvním vstupu vzdělávajícího se na trh práce. Další vzdělávání může být zaměřeno na různé spektrum vědomostí a dovedností důležitých pro uplatnění v pracovním, občanském i osobním životě.

Mgr. Hynek Jordán
Manažer PR a komunikace OP VK
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor vnějších vztahů a komunikace
Karmelitská 8, 118 12 Praha 1
tel.: +420 234 811 750
mob.: +420 733 696 083
hynek.jordan@msmt.cz; press@msmt.cz
www.msmt.cz 

21.7.2011 12:07:46 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load