1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

800 milionů z evropských fondů na podporu dalšího vzdělávání jednotlivců

Praha, 26. 10. 2011 – Ministerstvo školství včera vyhlásilo průběžnou výzvu k předkládání žádostí individuálních projektů národních z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) v oblasti podpory „Individuálního dalšího vzdělávání“ [1]. Žadatelem o dotaci může být Ministerstvo práce a sociálních věcí nebo jeho příspěvkové organizace.

Předkládané projekty mohou žádat o poskytnutí dotace ve výši 100 mil. – 800 mil. Kč. Dotace se poskytne ve výši 100 %. Žadatelé musí předkládat návrh projektu samostatně, partnerství není povoleno.

„Cílem ministerstva školství je podpora dalšího vzdělávání jednotlivců. V době všeobecného šetření se evropské dotace stávají významným zdrojem financí potřebných ke zvýšení uplatnitelnosti našich občanů na trhu práce,“ uvedl ke spuštění výzvy ministr školství Josef Dobeš.

Realizace projektů musí být ukončena do 30. června 2015, nicméně 80 % finančních prostředků musí být vyčerpáno do 30. června 2013. Realizace projektů v rámci této výzvy bude rozdělena na etapy, přičemž první etapa bude ukončena k 31. prosince 2012, druhá etapa bude ukončena k 31. prosince 2013 a třetí etapa bude ukončena k 30. červnu 2015.

Výzva směřuje k podpoře vzdělávání v oblasti obecných a odborných kompetencí, zvýšení poptávky po individuálním vzdělávání ze strany jednotlivců a prohloubení obecné informovanosti o možnostech dalšího vzdělávání a jeho propagaci. Cílem výzvy je rovněž zvýšení kvality informačních a poradenských služeb v uvedené sféře.

Více informací naleznete v sekci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na internetových stránkách MŠMT.


[1] Další vzdělávání= učení, které probíhá po dosažení určitého stupně vzdělání, resp. po prvním vstupu vzdělávajícího se na trh práce. Další vzdělávání může být zaměřeno na různé spektrum vědomostí a dovedností důležitých pro uplatnění v pracovním, občanském i osobním životě. 

image004

Mgr. Hynek Jordán
Manažer PR a komunikace OP VK
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor vnějších vztahů a komunikace
Karmelitská 8, 118 12 Praha 1
tel.: +420 234 811 750
mob.: +420 733 696 083
hynek.jordan@msmt.cz; press@msmt.cz
www.msmt.cz 
 
26.10.2011 2:10:37 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load