1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Další 2 miliardy z evropských fondů míří do vysokých škol

Ministerstvo školství vyhlásilo novou výzvu v oblasti podpory „Vysokoškolské vzdělávání“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). České vysoké školy tak mohou získat další dvě miliardy korun z fondů EU. Touto výzvou zahajuje Ministerstvo školství „Rok vysokých škol“ v rámci OP VK.

V Praze 17. ledna 2011 - Předkládané projekty mohou žádat o poskytnutí dotace ve výši 10 mil. – 100 mil. Kč, přičemž každá univerzita může předložit libovolný počet těchto projektů. Dotace se poskytne ve výši 100 % metodou zálohového financování (od vysokých škol tedy nebude požadováno spolufinancování). O dotace mohou žádat i soukromé vysoké školy. Výzva je zaměřena především na podporu inovace studijních programů a oborů.

„Jsem nesmírně rád, že se univerzitám dále otevírají dveře k evropským dotacím. České vysoké školství potřebuje inovovat studijní programy dle potřeb trhu práce a požadavků znalostní ekonomiky,“ uvedl ke spuštění výzvy ministr školství Josef Dobeš.

„Naší snahou je podpořit z evropských peněz aktivity zaměřené na zkvalitnění výuky v oblasti vysokoškolského vzdělávání. V této výzvě klademe také důraz na podporu spolupráce mezi vysokými školami a podnikatelskou praxí směrem k dalšímu otevření vysokých škol,“ doplnil Jaroslav Kuba, vrchní ředitel Sekce řízení operačních programů MŠMT. A dodal: „Právě touto výzvou startujeme tzv. Rok vysokých škol Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, kdy v několika výzvách umožníme univerzitám žádat o mnohamiliardové částky z fondů EU.“

„Nový management EU fondů pod vedením vrchního ředitele Kuby výrazně zrychluje a jsem proto rád, že díky tomu vysoké školy i přes vládní škrty státního rozpočtu získají mnohamiliardové prostředky,“ doplnil Josef Dobeš.

Výzva obsahuje povinné a doplňkové aktivity. Žadatelé si musí zvolit minimálně jednu z povinných aktivit, kterou mohou následně kombinovat s doplňkovými.

Povinné aktivity projektu:

A) Inovace studijních programů dle požadavků znalostní ekonomiky a potřeb trhu práce, zkvalitňování nabídky kombinovaného a distančního studia, realizace výuky v cizích jazycích, podpora podnikatelského přístupu, atd.

B) Inovace, které přesahují rámec jednoho studijního programu a které zvyšují možnosti mezioborových studií.

C) Zapojení odborníků z praxe a zahraničí při vytváření a realizaci inovovaných studijních programů.

D) Podpora praxí a stáží studentů VŠ u budoucích zaměstnavatelů.

Doplňkové aktivity:

  • Tvorba, zavádění, realizace a vyhodnocování systémů zajišťování kvality.
  • Zavádění a inovace systémů monitoringu potřeb trhu práce pro absolventy studijních oborů.
  • Podpora mobility akademických pracovníků.
  • Zvyšování manažerských dovedností v oblasti řízení vysokých škol.
  • Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT u akademických pracovníků a ostatních pracovníků VŠ.
  • Zvyšování jazykových kompetencí u akademických pracovníků a ostatních pracovníků VŠ.
  • Zvyšování odborných kompetencí akademických a ostatních pracovníků VŠ.

Výzva potrvá do 25. listopadu 2011, první kolo výzvy končí již 11. února 2011.

Více informací naleznete v sekci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na internetových stránkách MŠMT.

211, obrázek se otevře v novém okně

17.1.2011 3:01:35 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load