1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Dalších 1,5 miliardy korun z evropských fondů na posílení spolupráce vysokých škol a praxe

Praha, 18. 4. 2011 – Ministerstvo školství dnes vyhlásilo novou výzvu v oblasti podpory „Partnerství a sítě“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Vysoké školy, vyšší odborné školy, výzkumné organizace a neziskové organizace mohou využít 1,5 miliardy korun, které jsou určeny na posílení vztahů mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými organizacemi a subjekty soukromého sektoru a veřejné správy.

Vyjma uvedené oblasti jsou tyto peníze určeny i na přípravu lidských zdrojů pro vznik a fungování technologických platforem (technologicky orientovaných klastrů) či na vznik a podporu kontaktních míst institucí terciárního vzdělávání a vědecko-výzkumných institucí určených pro veřejnost a podnikatelský sektor. 

„Žadatelé mohou předkládat návrh projektu samostatně nebo ve spolupráci s partnerskými organizacemi. Vždy je ale důležité, aby hlavní část řízení i klíčových aktivit projektu realizoval příjemce podpory,“ uvedl Jaroslav Kuba, vrchní ředitel Sekce řízení Operačních programů EU na ministerstvu školství. „Cílem této výzvy je inovace v oblasti terciárního vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a vývojovou činností, rovněž tak i k větší flexibilitě a kreativitě absolventů uplatnitelných ve znalostní ekonomice,“ dodal Kuba.

Minimální možná podpora jednoho projektu je stanovena na 20 milionů korun, maximální podpora na 60 milionů. O peníze v rámci této výzvy mohou žádat vysoké školy, vyšší odborné školy, výzkumné organizace a nestátní neziskové organizace. Úspěšní žadatelé obdrží finanční podporu ve výši 100 % výdajů projektu. 

První kolo výzvy potrvá do 20. května 2011. V případě velkého množství kvalitních projektů již v prvním kole, může být druhé kolo výzvy zrušeno.

Text výzvy včetně příloh naleznete v sekci OP VK/Výzvy.

Mgr. Hynek Jordán
Manažer PR a publicity OP VK
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Email: Hynek.Jordan@msmt.cz
Tel.: 733 696 083
18.4.2011 3:04:43 - aktualizováno 20.4.2011 11:04:44 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load