1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Dárek pro střední školy k novému školnímu roku: 1,5 miliardy z fondů EU na tzv. šablony

Po úspěšném programu „EU peníze školám“, který se orientuje na evropské dotace pro základní školy, připravilo Ministerstvo školství (MŠMT) podobnou akci i pro cca 1200 mimopražských středních škol (SŠ). Celkem 1,5 miliardy korun z evropských fondů tak pomůže zvýšit kvalitu českého středoškolského vzdělávání.

Praha 17. června 2011 - V rámci snahy o co nejjednodušší administrativu MŠMT opět využilo unikátního systému tzv. „šablon“, díky nimž je vyplňování žádostí o dotace pro školy snadnou záležitostí. Dnešním dnem je zveřejněn seznam šablon, na něž si budou moci SŠ žádat o dotace. Od 2. srpna pak bude středním školám umožněn přístup do elektronického systému, v němž se vyplňuje žádost o dotaci a v měsíci září se předpokládá start přijímání finálních žádostí. O peníze budou moci školy žádat do vyčerpání alokace nebo nejpozději do 30. června 2012.

647

 V programu „EU peníze středním školám“ je k dispozici celkově 1,5 miliardy korun.

„Ujišťuji, že máme připraveny dotace pro každou střední školu v této zemi. Finanční prostředky jsme spočítali tak, aby se dostalo na všechny. Nyní je řada na ředitelích škol a na jejich zřizovatelích, aby si o dotaci zažádali a tím pomohli zvýšit kvalitu českého středního vzdělávání,“ zdůraznil ministr školství Josef Dobeš.

Seznam šablon – tedy na co konkrétně lze žádat o dotace:

650

1. Čtenářská a informační gramotnost – např. jak správně pochopit a číst odborné texty, manuály, odborné výkresy, apod.

2. Cizí jazyky - nově pro střední školy možnost vést výuku různých předmětů v cizím jazyce

3. Využívání ICT

4. Matematika

5. Odborné kompetence - NOVÁ ŠABLONA určená na:

  • tvorbu moderních výukových materiálů (např. u přírodovědných oborů, fyziky, atd.) - snaha zvýšit přitažlivost vyučovaných předmětů pro studenty
  • podporu praktického vyučování – praxe studentů středních odborných škol
  • podporu odborných stáží učitelů ve firmách a soukromých podnicích

6. finanční gramotnost

7. inkluzívní vzdělávání - peníze určené na asistenty k postiženým dětem, na školní psychology, atd.

8. Podpora pedagogických pracovníků – mentoring - možnost podpořit cíleně a individuálně učitele v jejich rozvoji za pomoci mentora přímo ve škole

„Evropské dotace se pro naše školství stávají zásadním zdrojem financí sloužícím k rozvoji inovací. Pozitivní ohlasy a hmatatelné výsledky, které přináší program EU peníze základním školám, se - doufejme – brzy ukáží i v rámci této výzvy pro střední školy,“ doplnil Jakub Hodinář, 1. náměstek ministra zodpovědný za evropské fondy.

651

Program „EU peníze středním školám“ je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je určen pouze pro mimopražské střední školy.

Pro jakékoliv dotazy bude možno využít bezplatnou tel. linku, zúčastnit se odborných seminářů, stáhnout si potřebné informace z webu MŠMT nebo se objednat na osobní konzultace.

Příloha:

ikona souboruEU PENÍZE SŠ.pptx

Mgr. Hynek Jordán
Manažer PR a komunikace OP VK
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor vnějších vztahů a komunikace
Karmelitská 8, 118 12 Praha 1
tel.: +420 234 811 750
mob.: +420 733 696 083
hynek.jordan@msmt.cz
; press@msmt.cz
www.msmt.cz
17.6.2011 11:06:23 - aktualizováno 13.10.2011 10:10:54 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load