1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Etická výchova, moderní české dějiny, badatelské aktivity a matematická gramotnost – ministerstvo školství nabízí dotace z evropských fondů (OPVK)

Ministerstvo školství vyhlásilo výzvu pro předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost . Úspěšné projekty budou zaměřené na zavádění vzdělávacího oboru „Etická výchova“, podporu výuky moderních československých a českých dějin 20. století v mezinárodních souvislostech a podporu badatelských aktivit žáků ZŠ i SŠ v přírodních vědách.

Praha 15. prosince 2010 - „Důležitost etické výchovy jako předmětu ve školách je nezpochybnitelná. Etická výchova pokládá základ mravních hodnot dítěte, na kterém lze stavět. Škola má nejen vzdělávat, ale i vychovávat, říká ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš.

Výzva je zaměřena také na dlouhodobě problémovou oblast matematické gramotnosti.

„Matematika patří k tradičně méně oblíbeným předmětům. Zároveň dochází dle výzkumných šetření ke stálému zhoršování vztahu žáků k matematice. Výzva je v rámci matematické gramotnosti zaměřena mimo jiné na vytvoření motivujícího prostředí pro rozvoj matematického vzdělávání na základních a středních školách, které umožní žákům, aby nepřebírali jen hotové poznatky, ale aby si je mohli svoji vlastní aktivitou konstruovat. Navíc matematika nejsou jen počty, ale je základem logického myšlení pro všechny obory lidské činnosti,“ komentuje vrchní ředitel Sekce řízení operačních programů EU Jaroslav Kuba z MŠMT. 

V rámci této výzvy je dále možné předkládat projekty zaměřené na vytvoření a pilotáž metodických materiálů pro učitele s nabídkou úloh se stoupající náročností (série gradovaných úloh), které budou moci učitelé využít například k obohacení vzdělávacího obsahu Nestandardní aplikační úlohy a problémy.

Výzva je doplněna aktivitou, která nebyla z Operačního programu doposud podpořena a to je oblast spolupráce školských zařízení se státní správou a samosprávou. Mezi takové aktivity patří například organizování tematických besed žáků se zástupci státní správy a samosprávy s cílem předávání informací o veřejném a společenském životě.

Včera vyhlášená výzva se týká oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. Výzva je kolová a podání žádosti o finanční podporu je možné od 14. prosince až do 10. února 2011.

Celková částka alokovaná pro tuto výzvu je 170 milionů korun.

Více informací o výzvě naleznete zde.

Petra Roubíčková
Tiskové oddělení
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Mob.: 725 786 395
Email: petra.roubickova@msmt.cz

211, obrázek se otevře v novém okně

16.12.2010 3:12:01 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load