1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Evropská komise akceptovala návrh změn vedoucích ke zlepšení čerpání v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Praha, 7. 4. 2011 – Na středečním jednání zástupců Evropské komise s Ministerstvem školství byly představeny plány a již realizovaná opatření na zefektivnění a zrychlení čerpání v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Další pracovní schůzka se uskuteční v květnu a bude na ní vyhodnocen pokrok v celém procesu. Dále byly dohodnuty pravidelné měsíční porady mezi představiteli EK a MŠMT, které mají vést ke zlepšení vzájemné informovanosti.

MŠMT na schůzce představilo aktualizovaný Akční plán, jehož cílem je dodržet nastavený harmonogram čerpání unijních prostředků. Proměnila se organizační struktura sekce evropských fondů. Dalšími představenými opatřeními je například zkrácení lhůt pro hodnocení projektů, možnost rychlejšího navýšení celkových prostředků z důvodu velkého počtu kvalitních projektů v jednotlivých výzvách, outsourcing některých procesů týkajících se následné kontroly, apod. S tím také souvisí již realizované navýšení personální kapacity, která byla na sekci dlouhodobě poddimenzovaná.

EK dala na realizaci všech představených kroků Ministerstvu školství čas do podzimu letošního roku.

První náměstek ministra školství Jakub Hodinář, který od 1. dubna 2011 zastřešuje problematiku evropských fondů, po jednání uvedl: „Jsme si vědomi, že musíme proces zefektivnit tak, abychom v nejbližších měsících přesvědčili Evropskou komisi o naší schopnosti vyčerpat celou alokaci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost včas.“

Mgr. Hynek Jordán
Manažer PR a publicity OP VK
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Email: Hynek.Jordan@msmt.cz
Tel.: 733 696 083
7.4.2011 11:04:18 - aktualizováno 13.10.2011 3:10:39 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load