1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Informace o spuštění Databáze výstupů projektů OP VK

Začátkem července 2014 byla v ostrém provozu spuštěna nová Databáze výstupů projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).  

Jedná se o veřejně přístupný portál, který vedle základních informací o jednotlivých podpořených projektech umožňuje veřejnosti prohlížet, stahovat a za určitých podmínek i bezplatně využívat výstupy (neboli produkty) vzniklé s přispěním OP VK. Smyslem je tedy volné šíření materiálů, které byly vytvořeny, popř. inovovány v rámci projektů OP VK, a zajištění jejich většího praktického využití v rámci vzdělávacího systému České republiky.

Tato databáze je určena jak odborné, tak i laické veřejnosti. Základní informace o projektech a jejich produktech jsou přístupné všem návštěvníkům bez rozdílu, vč. neregistrovaných uživatelů. V případě zájmu o samotné produkty a jejich konkrétní využití, např. jako materiál při výuce, je však zapotřebí se nejprve registrovat a vyslovit souhlas s podlicenčními podmínkami. Je třeba zdůraznit, že materiály umístěné v databázi jsou autorská díla chráněná autorským zákonem.

V databázi jsou uveřejněny nejrůznější výukové materiály, analýzy, studie, učebnice, manuály, příručky, audiovizuální díla, vzdělávací hry apod. Všechny tyto produkty byly otestovány v projektové praxi. V obecné rovině se jedná o materiály, které jsou přenositelné (tzn. bezprostředně využitelné i mimo původní projekt) a cíleně využitelné pro účely vzdělávání.

Vytvořené výstupy budou vzhledem k jejich množství v projektech OP VK (více než 10 tis. projektů) do databáze nahrávány postupně. Plánovaným termínem pro uveřejnění všech relevantních produktů je 31.12. 2015.

Databáze výstupů projektů OP VK je dostupná přes tento webový portál, případně přes odkaz https://databaze.op-vk.cz/.

1.9.2014 9:19:05 - aktualizováno 1.9.2014 9:19:06 | sarka.glatzelova
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load