1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Ministerstvo školství obdrželo oficiální českou verzi auditu Evropské komise v OP VK

Praha, 19. března 2012 – Ministerstvo školství dnes obdrželo oficiální českou verzi auditní zprávy Evropské komise (EK) v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Od této chvíle tak běží MŠMT dvouměsíční lhůta na vypořádání připomínek k auditu. Ministerstvo nicméně odpovědělo EK oficiálním návrhem nápravných kroků již 29. února a z uvedené lhůty tedy nečerpalo ani jeden den.

Na připomínkách zaměstnanci ministerstva školství intenzivně pracovali od přijetí předběžné auditní zprávy v prosinci 2011. Na návrhu nápravných opatření spolupracovalo MŠMT s ministerstvem financí a konzultovalo je s ministerstvem pro místní rozvoj.

Počátkem února jsem byl na pracovní návštěvě Bruselu, kde jsem vedl v této záležitosti intenzivní jednání s eurokomisařem Andorem. Kromě toho ministerští úředníci neformálně konzultovali možné návrhy řešení se zástupci Evropské komise,“ uvedl ministr školství Josef Dobeš.

Společně s tímto dokumentem obdrželo ministerstvo i tzv. „Presuspension letter“. „Jedná se o technicko - administrativní krok EK, kterým dostáváme varování, že nyní musíme podniknout nápravná opatření. Ministerstvo školství však již na těchto opatřeních pracovalo, konzultovalo je s Bruselem a odeslalo své návrhy řešení Evropské komisi,“ vysvětlil náměstek ministra pro evropské záležitosti Michal Zaorálek.

Zastavené žádosti o eurodotace v OP VK budou Bruselem proplaceny v momentě, kdy se vypořádají připomínky k auditu a kdy se na těchto návrzích řešení MŠMT shodne s Evropskou komisí. Nápravná opatření byla součástí české odpovědi na auditní zprávu, kterou MŠMT odeslalo Komisi již 29. února. Byl zde uveden seznam již realizovaných i připravovaných řešení.

Členové vlády i premiér Nečas osobně byli již v polovině února informováni o tom, že do České republiky tyto dva dokumenty dorazí,“ dodal ministr Dobeš.

Mgr. Hynek Jordán
Manažer PR a komunikace OP VK
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor vnějších vztahů a komunikace
Karmelitská 8, 118 12 Praha 1
tel.: +420 234 811 750
mob.: +420 733 696 083
hynek.jordan@msmt.cz; press@msmt.cz
www.msmt.cz
19.3.2012 11:03:29 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load