1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Ministerstvo školství představilo členům Monitorovacího výboru postup řešení situace po auditu v OP VK

Praha, 8. června 2012 – Náměstek ministra školství pro evropské záležitosti Michal Zaorálek seznámil členy Monitorovacího výboru Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) se současným stavem realizace nápravných opatření po auditu Evropské komise a plánem k dočerpání finančních prostředků v OP VK.

Ohledně řešení situace po auditu v OP VK: Ministerstvo školství stále čeká na finální, oficiální verzi auditní zprávy od Evropské komise. Práce na nápravě situace s čerpáním eurodotací nicméně pokročily. Byla představena nová, přehlednější organizační struktura Řídicího orgánu OP VK i možné využití volných finančních prostředků po nerealizovaných tzv. IPn projektech.

Prioritou MŠMT i Evropské komise zůstává zachování investic do vzdělávání.Volné prostředky chceme využít na podporu regionálního i vysokého školství. Rádi bychom posílili již existující šablony pro základní školy a poskytli výraznější finanční injekci na rozvoj vysokého školství. Univerzity totiž v uplynulém roce podaly množství velmi kvalitních projektů,“ uvedl náměstek ministra školství pro evropské záležitosti Michal Zaorálek.

Zástupci Evropské komise potvrdili, že pečlivě analyzují navržená opatření nutná pro vyřešení problémů v OP VK a představí finální auditní zprávu v dohledné době. EK současně upozornila, že vyřešení auditní otázky je společnou odpovědností všech zainteresovaných ministerstev - tedy MŠMT, MF a MMR. Rizikem je časové hledisko schválení revize operačního programu. Komise zdůraznila, že je nutné, aby ministerstvo školství (po schválení českou vládou) předložilo definitivní variantu, jak hodlá vyčerpat zbylé finanční prostředky - a to i s ohledem na možnost realokace. V prvním případě by měla být vyčerpána absorpční kapacita OP VK. Realokace do jiných programů by měla být zvážena pro finanční částky, které není OP VK schopno absorbovat.

Mgr. Hynek Jordán
Manažer komunikace OP VK
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor vnějších vztahů a komunikace
Karmelitská 8, 118 12 Praha 1
tel.: +420 234 811 750
mob.: +420 733 696 083
hynek.jordan@msmt.cz; press@msmt.cz
www.msmt.cz
11.6.2012 1:06:13 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load