1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Ministerstvo školství řeší možné zastavení proplácení evropských dotací v OP VK

Praha, 29. prosince 2011 – Ministerstvo školství obdrželo od Evropské komise (EK) informaci o výsledku auditu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), který se týkal období let 2008 a 2009. Jedná se zatím o neoficiální zprávu.

Předběžná hodnotící zpráva obsahuje zjištění v oblasti veřejných zakázek a nedostatků v kontrolním systému. Dílčí problémy se týkají jak projektů realizovaných v několika krajích, tak i projektů v gesci MŠMT.

„Jedná se o závažný problém České republiky. Na jeho řešení je tedy nezbytná spolupráce s dalšími úřady – s ministerstvem financí a ministerstvem pro místní rozvoj. Proto jsem již požádal o schůzku s náměstky Gregorem a Braunem z uvedených rezortů,“ uvedl náměstek pro evropské záležitosti Michal Zaorálek.

V případě OP VK zjištění EU hovoří především o nedostatcích v oblasti zadávání veřejných zakázek, v kontrolním systému a nedostatcích v oblasti osobních nákladů zaměstnanců v projektech.  

Na základě zjištění auditu, MŠMT předpokládá dočasné zastavení proplácení evropských dotací v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost z Bruselu směrem do ČR (tzv. certifikace) – a to do doby přijetí nápravných opatření. V žádném případě se nejedná o zastavení programu jako takového!

Uvedená situace je řešitelná. Ostatně v minulosti se v podobné situaci ocitlo již několik českých operačních programů: např. Operační program Podnikání a inovace (MPO), Operační programy NUTS II Severozápad (Ústecký a Karlovarský kraj), NUTS II Jihozápad (Plzeňský a Jihočeský kraj), OP Životní prostředí (MŽP) nebo Operační program Doprava (MD).

„Evropská komise nás upozorňuje na nedostatky, které se staly v letech 2008 a 2009. Kontrolní systém byl nastaven během působení předchozího managementu EU fondů a na základě doporučení auditu EK budou neprodleně přijata opatření ke zvýšení kontrolních mechanismů. Chci ubezpečit veřejnost, že se v žádném případě nejedná o zastavení programu jako takového,“ doplnil náměstek Zaorálek.

Ministr školství Josef Dobeš požádal v této souvislosti o schůzku s premiérem Petrem Nečasem.

Mgr. Hynek Jordán
Manažer PR a komunikace OP VK
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor vnějších vztahů a komunikace
Karmelitská 8, 118 12 Praha 1
tel.: +420 234 811 750
mob.: +420 733 696 083
hynek.jordan@msmt.cz; press@msmt.cz
www.msmt.cz
29.12.2011 12:12:23 - aktualizováno 2.1.2012 1:01:28 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load