1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Ministerstvo školství zveřejnilo Plán výzev OP VK na rok 2011

Praha, 10. 2. 2011 – Ministerstvo školství zveřejnilo celkový plán výzev Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) na rok 2011.

Letos se chce MŠMT soustředit především na podporu vysokých škol a univerzit, jimž umožní získat až 9 miliard korun z eurofondů. Proto byl rok 2011 vyhlášen „Rokem vysokých škol“. Všechny výzvy budou vyhlášeny ještě v prvním a druhém čtvrtletí.

Ministerstvo školství mění strategii a podpoří všechny kvalitní projekty, které projdou úspěšně procesem hodnocení a dosáhnou požadovaného počtu bodů. „Když se ukáže, že dobrých návrhů a projektů je více, adekvátně navýšíme rozpočet,“ zdůraznil ministr Josef Dobeš.

Důraz bude letos kladen také na podporu doktorandského a postdoktorandského studia, na nějž je vyčleněno 2,3 miliardy. „Uvedenou sumou chceme podpořit asi stovku špičkových začínajících vědců a začlenit vystudované nebo studující doktorandy do mezinárodních týmů,“ uvedl Jaroslav Kuba, vrchní ředitel Sekce řízení Operačních programů EU.

Další evropské peníze letos přitečou do středních škol formou tzv. šablon – konkrétně se jedná o 1,5 miliardy korun, které by měly SŠ získat na zvýšení kvality výuky cizích jazyků, ICT, finanční a čtenářské gramotnosti, matematiky, či přírodních věd. Vyhlášení těchto projektů však musí předcházet jejich schválení Evropskou komisí.

Bližší specifikace obsahu výzev bude vždy zveřejněna formou avíza na webových stránkách MŠMT.

Více info zde: odkaz

Hynek Jordán
odbor vnějších vztahů a komunikace
10.2.2011 12:02:56 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load