1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Monitorovací výbor OPVK: Šablony pro střední školy mají zelenou

Členové Monitorovacího výboru Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) dnes odhlasovali přesun prostředků v rámci operačního programu tak, aby bylo možné v roce 2011 čerpat prostředky na připravované šablony pro střední školy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy tak má zelenou, aby co nejdříve vyjednalo podporu financování šablon pro střední školy v Evropské komisi.

Praha 9. prosince 2010 - Za účasti zástupců Evropské komise dnes v Praze proběhlo pravidelné jednání tzv. Monitorovacího výboru Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, na kterém koncem každého roku podávají pracovníci ministerstva školství zprávu o průběhu řízení, čerpání a implementace programu OPVK.

V rámci strategie nového vedení Sekce řízení Operačních programů EU pro zrychlení čerpání prostředků z OPVK ministerstvo plánuje usnadnění implementace programu v podobě zjednodušených šablon pro střední školy. Dnešní Monitorovací výbor OPVK schválil přesun peněz v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi jednotlivými osami tak, aby bylo možné v příštím roce zafinancovat právě šablony pro střední školy, ale připravil tak i prostředí pro financování šablon pro školy mateřské. Ministerstvo školství má tedy zelenou, aby co nejdříve vyjednalo podporu financování šablon pro střední i mateřské školy v Evropské komisi.  Zároveň se zástupci Evropské komise dnes na jednání v Praze vyjádřili, „že pokud bude konsensus v zavedení šablon pro střední školy mezi členy Monitorovacího výboru, pak by nemělo šablonám stát nic v cestě“.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost se dlouhodobě nachází v neuspokojivém stavu z hlediska čerpání finančních prostředků EU. Proto mezi hlavní témata dnešního jednání patřily konkrétní kroky, které ministerstvo školství a jeho nové vedení, Evropská komise i regionální partneři společně musí učinit tak, aby se co nejdříve odvrátilo ohrožení ztráty finanční podpory z EU.

Mezi konkrétní kroky, které dnes zástupcům Monitorovacího výboru a zástupcům Evropské komise představil jménem ministerstva vrchní ředitel Sekce řízení Operačních programů Jaroslav Kuba, patří především nová strategie personální politiky sekce, zrychlení výzev a navýšení jejich alokace tak, aby se v rámci výzvy dostalo opravdu na každý kvalitní projekt. Pro multiplikaci efektu programu na konkurenceschopnost ČR v Evropě i ve světě, pak půjde především o větší podporu vysokým školám v roce 2011.

„Rok 2011 bude rokem vysokých škol. Výzvy v roce 2011 připravujeme především právě pro ně. Ať už jde o další miliardu korun, kterou budou dofinancovány projekty spolupráce vysokých škol s praxí, či připravovaná výzva pro vysoké školy plánovaná na leden 2011 v hodnotě 2 miliardy korun na inovaci studijních programů VŠ, která byla připravena přímo ve spolupráci s Českou konferencí rektorů. Dále pro vysoké školy připravujeme i možnost podat žádosti na velké strategické projekty v rámci celé univerzity,“ říká vrchní ředitel Kuba.

Tématem jednání zástupců ministerstva školství, představitelů školských institucí, regionů i představitelů politické sféry byla rovněž otázka personální stability sekce MŠMT, která operační program řídí a implementuje. Nový vrchní ředitel Sekce řízení Operačních programů EU Jaroslav Kuba se k personálním změnám, které ministr Dobeš započal v září letošního roku, na základě kritické situace v implementaci operačních programů, vyjádřil takto: „V rámci naší nové strategie pro zrychlení čerpání prostředků EU plánujeme personální kapacity posilovat v souladu s novými výzvami.“

Při hodnocení dnešního jednání vrchní ředitel Sekce řízení operačních programů EU Jaroslav Kuba řekl: „Je evidentní, že nás čeká ještě mnoho tvrdé práce. Program se stále ještě nachází ve značných problémech, ale Evropská komise přijala naší novou strategii s uspokojením a přislíbila maximální pomoc.“

Petra Roubíčková
manažer PR a komunikace evropských fondů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
petra.roubickova@msmt.cz
tel.: 725 786 395

211, obrázek se otevře v novém okně

9.12.2010 5:12:33 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load