1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

MŠMT posílá další téměř 1,5 miliardy korun na podporu vytváření výzkumných týmů v oblasti výzkumu a vývoje na vysokých školách

Praha, 4. března 2011Ministerstvo školství schválilo celkem 54 projektů v rámci ukončeného 2. kola Výzvy v oblasti Lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Celkem se jedná o téměř 1,5 miliardy korun, přičemž ministerstvo již dříve navýšilo celkovou alokaci na tuto výzvu o 500 milionů korun, protože množství kvalitních projektů přesáhlo původně vyčleněné množství peněz. Mezi schválenými projekty jsou zastoupeny například oblasti výzkumu nanotechnologií, výzkum problematiky ukládání radioaktivních odpadů a jaderné bezpečnosti nebo projekty zaměřené na onkologický výzkum.

Finanční prostředky z této Výzvy směřují především do oblasti podpory tvorby a rozvoje kvalitních vědecko-výzkumných týmů na vysokých školách, do podpory startovních pracovních pozic v těchto týmech nebo do zapojení týmů a jednotlivců do mezinárodních sítí a projektů v oblasti VaV.

Ministerstvo školství se snaží dodržet nastavenou strategii pro letošní „Rok Vysokých škol“ a jak uvedl vrchní ředitel sekce řízení fondů EU Jaroslav Kuba: „V této oblasti chceme podpořit především kvalitní aplikovaný výzkum na VŠ a přenos získaných poznatků do praxe. Důležitými parametry při schvalování projektů přitom byly i zaslané profesní životopisy vědců a jejich výzkumné výsledky v minulosti, protože klademe důraz na skutečnou kvalitu vznikajících výzkumných týmů,“ dodal Kuba. 

Ministerstvo školství v současné době intenzívně připravuje další výzvy na podporu kvalitního aplikovaného výzkumu. „Je to 1,5 miliardy korun do vědy a výzkumu a v tomto roce z eurofondů ještě přibudou další finanční prostředky na podporu této oblasti, protože vědu dělají lidé,“ shrnul ministr školství Josef Dobeš.

Tisková zpráva ke stažení:

ikona souboruTisková zpráva.doc

Mgr. Hynek Jordán
Manažer PR a publicity OP VK
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Email: Hynek.Jordan@msmt.cz
Tel.: 733 696 083
4.3.2011 3:03:29 - aktualizováno 7.3.2011 2:03:52 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load