1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

MŠMT posílá krajům další stovky milionů z eurofondů. Středočeský kraj zatím nedostane nic

Praha, 27. 9. 2011 – Ministerstvo školství posílá 300 milionů korun krajům v rámci tzv. globálních grantů[1] z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Tím jim umožňuje zvýšit kvalitu v oblasti tzv. dalšího vzdělávání. [2]

Uvedená částka je v rozpočtu OP VK k dispozici díky vývoji kurzu koruny vůči euru. Klíč, podle něhož se přidělovaly částky na jednotlivé kraje, byl stanoven podle dosavadních úspěchů při čerpání eurodotací ve výše uvedené oblasti. Nejúspěšnější kraje – Moravskoslezský a Pardubický - se tak mohou těšit na vyšší částky než ostatní kraje.

Naopak Středočeskému kraji byl přísun uvedených finančních prostředků pozastaven do doby, než napraví prokazatelně pomalé čerpání v oblasti dalšího vzdělávání.

Středočeský kraj v oblasti dalšího vzdělávání do této chvíle ještě nerozdělil mezi žadatele ani korunu. Přitom má na tento účel vyčleněno přes 360 milionů korun. K pozastavení dalších financí jsme se rozhodli na základě problémů v administraci projektů a z obavy z nevyčerpání těchto prostředků,“ vysvětlil 1. náměstek ministra školství Jakub Hodinář zodpovědný za evropské záležitosti.

Středočeskému kraji budou finanční prostředky poskytnuty pouze v případě, že vyřeší situaci, která v oblasti dalšího vzdělávání v tomto kraji panuje. V opačném případě bude jeho podíl rozpuštěn mezi úspěšné kraje.

Pánové Chládek a Rath, kteří se neustále ohánějí kritikou ministerstva školství i mé vlastní osoby ve všech možných směrech, by si nejprve měli zamést před vlastním prahem. Je naprosto nezodpovědné obviňovat mě a resort, který vedu, z nečerpání dotací, když sami ještě nedokázali vyčerpat ani korunu na uvedenou oblast. Přístup politické reprezentace Středočeského kraje negativně ovlivňuje celkové výsledky čerpání eurodotací v gesci MŠMT,“ zdůraznil ministr školství Josef Dobeš.

------------------------------------------------------------

[1] Globální granty = eurodotace, které Ministerstvo školství směřuje do jednotlivých regionů. Kraje poté na základě vlastních výzev již rozdělují tyto peníze příslušným vzdělávacím institucím.

[2] Další vzdělávání = učení, které probíhá po dosažení určitého stupně vzdělání, resp. po prvním vstupu vzdělávajícího se na trh práce. Další vzdělávání může být zaměřeno na různé spektrum vědomostí a dovedností důležitých pro uplatnění v pracovním, občanském i osobním životě.

image004

Mgr. Hynek Jordán
Manažer PR a komunikace OP VK
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor vnějších vztahů a komunikace
Karmelitská 8, 118 12 Praha 1
tel.: +420 234 811 750
mob.: +420 733 696 083
hynek.jordan@msmt.cz; press@msmt.cz
www.msmt.cz 
 
27.9.2011 7:09:06 - aktualizováno 11.10.2011 9:10:41 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load