1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

MŠMT vyhlašuje druhé kolo výzev k předkládání žádostí o globální granty pro kraje

MŠMT včera vyhlásilo tři výzvy k předkládání žádostí o globální granty v rámci prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Praha, 17. června 2010

Nově vyhlášené výzvy zahrnují oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

K podporovaným aktivitám v rámci oblasti podpory 1.1 patří například vytvoření nástrojů vedoucích ke zvýšení atraktivity technických a přírodovědných oborů ve spolupráci škol, školských zařízení, zaměstnavatelů a dalších aktérů na trhu práce, podpora výuky cizích jazyků a výuky v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních, rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání nebo zlepšování podmínek pro využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech pro žáky i pedagogické pracovníky, a to i mimo vyučování.

Další kolovou výzvou vyhlášenou MŠMT je výzva v oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Tato výzva podporuje především rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, vybudování „záchytné sítě“ pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit. Dále také podporuje vzdělávání dětí cizinců (především jazykové) žijících na území ČR.

Výzva v oblasti podpory 1.3 je zaměřena například na profesní rozvoj pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti výuky technických, přírodovědných oborů a řemesel, profesní rozvoj pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce, na podporu profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti výuky cizích jazyků a v cizích jazycích.

Oprávněnými žadateli o finanční podporu v rámci globálních grantů jsou kraje ČR kromě hl. m. Prahy, které mohou své žádosti předkládat v období 11. 10. 2010 – 15. 10. 2010.

Více informací o vyhlášených výzvách naleznete na odkaz.

OPVK hor zakladni logolink RGB cz, obrázek se otevře v novém okně

17.6.2010 11:06:09 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load