1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

MŠMT vyřešilo problémy s Individuálními projekty národními

1503

Praha, 24. 7. 2013 – Ministerstvu školství se podařilo vyřešit složitou situaci kolem kritizovaných individuálních projektů národních (IPn). Stalo se tak po intenzivních jednáních mezi MŠMT a Evropskou komisí i mezi jednotlivými sekcemi úřadu.

V letech 2010 - 2012 bylo připraveno 34 individuálních projektů národních, z toho 14 projektů bylo schváleno k realizaci a 20 projektů neprošlo hodnocením expertů, čímž byly fakticky zastaveny již v přípravné fázi, nebyly tedy ani předloženy do schvalovacího procesu. Posledním předloženým IPn projektem, který prošel úpravou, se stalo KREDO.

Projekt KREDO prošel zásadní změnou. Původně se počítalo s rozpočtem ve výši 1,5 miliardy korun. Nová schválená verze pracuje se sumou ve výši 396 milionů v důsledku zpřesnění jednotlivých aktivit.

V přípravě IPn projektů dobře zafungovaly schvalovací mechanismy. K návrhům se vždy vyjadřovali odborníci na danou problematiku a jen smysluplné projekty postupovaly dále do schvalovacího procesu. Vše bylo rovněž konzultováno s Evropskou komisí,“ upřesnil náměstek pro evropské záležitosti Michal Zaorálek.

Z původně plánovaných 6 miliard korun však byly schváleny projekty jen za 3,4 miliardy. Na vině byla především nízká kvalita předkládaných projektů.

Skutečností je, že čas strávený přípravou či úvahami nad těmito projekty byl ztracen a důsledkem bylo nečerpání finančních prostředků. Jak jsem již dříve uvedl, tato situace povede ke ztrátě několika miliard korun v letošním roce, i když se nám daří tuto sumu postupně úspěšně snižovat,“ dodal Zaorálek.

Za účelem snížení částky v riziku pro rok 2013 zpracovalo MŠMT akční plán na využití volných finančních prostředků. V rámci vnitřních přesunů peněz byly podpořeny kvalitní projekty vysokých škol a ministerstvo uzavřelo výzvu na přírodovědné a technické vzdělávání pro střední školy v částce 1,75 miliardy korun.

MŠMT do budoucna neplánuje pokračovat v realizaci projektů formou IPn.

V programovacím období 2014 - 2020 bude MŠMT podporovat aktivity maximálně využívající výstupy z nyní realizovaných IPn.

Mgr. Hynek Jordán
Manažer komunikace OP VK
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor vnějších vztahů a komunikace
tel.: +420 234 811 750
mob.: +420 733 696 083
24.7.2013 10:38:17 - aktualizováno 6.8.2013 9:54:52 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load