1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

MŠMT: Vyšší odborné školy mohou získat 150 milionů korun z evropských fondů

Praha, 20. 4. 2011 – Ministerstvo školství vyhlásilo novou výzvu v oblasti podpory „Vyšší odborné vzdělávání“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Vyšší odborné školy, školy a školská zařízení a sdružení VOŠ mohou využít 150 milionů korun, které jsou určeny na zkvalitnění vzdělávání a na podporu rozšíření kapacit VOŠ. Důraz je kladen zejména na podporu spolupráce na úrovni vyšších odborných škol a praxe.

Uvedená výzva směřuje na inovace vzdělávacích programů směrem k rozšiřování nabídky kombinované a distanční formy vzdělávání, na realizaci výuky v cizích jazycích, podporu podnikatelského přístupu, apod. 

„Mezi další cíle této výzvy patří i podpora praxí a stáží studentů VOŠ u budoucích zaměstnavatelů, spolupráce VOŠ s vysokoškolským sektorem a inovace vedoucí k uplatnění absolventů VOŠ na trhu práce,“ uvedl Jaroslav Kuba, vrchní ředitel Sekce řízení Operačních programů EU na ministerstvu školství.

Minimální možná podpora jednoho projektu je stanovena na 1 milion korun, maximální podpora na 8 milionů. O peníze v rámci této výzvy mohou žádat vyšší odborné školy, školy a školská zařízení a sdružení VOŠ. Úspěšní žadatelé obdrží finanční podporu ve výši 100 % výdajů projektu. 

První kolo výzvy potrvá do 27. května 2011. V případě velkého množství kvalitních projektů již v prvním kole, může být druhé kolo výzvy zrušeno.

Text výzvy včetně příloh naleznete v sekci OP VK/Výzvy.

Mgr. Hynek Jordán
Manažer PR a publicity OP VK
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Email: Hynek.Jordan@msmt.cz
Tel.: 733 696 083
20.4.2011 11:04:06 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load