1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

MŠMT zahájilo sérii seminářů pro realizátory projektů v OP VK

Praha – 17. ledna 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídicí orgán Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) od října loňského roku realizuje semináře pro řešitele Individuálních projektů ostatních, Prioritní osy 1. Počáteční vzdělávání. Semináře nabízejí manažerům projektů prostor pro prezentaci již dosažených výsledků a zároveň také místo pro výměnu zkušeností s realizací jednotlivých klíčových aktivit.

Oddělení věcného řízení OP VK ministerstva školství zahájilo 26. října 2011 sérii seminářů, jejichž smyslem je poskytnout prostor k prezentaci výsledků konkrétních projektů a umožnit výměnu zkušeností s jejich realizací.

Na semináře jsou zváni jak manažeři realizující projekty v Prioritní ose 1. – Počáteční vzdělávání (v oblastech podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení), tak i zástupci projektů z Prioritní osy 2. – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj.

Jednotlivé semináře jsou pořádány vždy na určité téma a řeší různými způsoby několik na sobě nezávislých projektů. Prezentace a další výstupy z těchto seminářů budou se souhlasem realizátorů publikovány na portálu MŠMT (odkaz).

Dva ze seminářů, které se doposud uskutečnily, se setkaly s mimořádně pozitivní odezvou všech účastníků. První byl zaměřen na inkluzívní vzdělávání v mateřských školkách a druhý se týkal projektů řešících finanční gramotnost. Tématem příštího setkání, plánovaného již na 25. ledna 2012, pak bude „Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním“.

Řídicí orgán OP VK si od této aktivity slibuje zvýšení a prohloubení informovanosti o konkrétních výsledcích realizovaných projektů v dané oblasti a případní zájemci naleznou vhodné návody, jak připravit projekt ve formě příkladů dobré praxe.

Kontaktní osoba:

Mgr. Kateřina Bučková

Vedoucí oddělení věcného řízení OP VK

17.1.2012 4:01:56 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load