1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Newsletter Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost č. 6

OP VK

V příloze naleznete šesté číslo elektronického Newsletteru Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), který připravila sekce Řízení OP VK ve spolupráci s Odborem vnějších vztahů a komunikace MŠMT.

 

 

 

Obsah

  • Úpravy Příručky pro příjemce a Příručky pro žadatele
  • Informace k některým aspektům realizace projektů OP VK v souvislosti s nabytím zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, k 1. 1. 2014
  • Příprava nové výzvy v oblasti podpory 3.1 Individuální další vzdělávání
  • Plnění finančních limitů a výsledek certifikace za rok 2013
  • Řešení nesrovnalostí prostřednictvím aplikace § 14e zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
  • Budoucnost je ve vzdělávání – v únoru startuje publicitní kampaň k prezentaci přínosů OP VK
  • Nové webové stránky OP VK
  • Rozhovor s příjemcem: Infoabsolvent – řešení při hledání budoucí kariéry

ikona souboruNewsletter OP VK č.6

16.1.2014 10:45:29 | hynek.jordan
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load