1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Newsletter Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost č. 7

OP VK

V příloze naleznete sedmé číslo elektronického Newsletteru Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), který připravila sekce Řízení OP VK ve spolupráci s Odborem vnějších vztahů a komunikace MŠMT.

 

ikona souboruNewsletter č. 7

 Obsah

  • Podpora řádného čerpání prostředků přidělených na realizaci projektů
  • Jednotlivé typy výdajů a několik navazujících odkazů
  • Výzva v oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků
  • Vyhlášení nových výzev v oblasti podpory 1.1Zvyšování kvality ve vzdělávání
  • Hodnocení kvality výstupů projektů
  • Daňová kontrola na základě podezření na porušení rozpočtové kázně a možné dopady na způsobilost výdajů
  • Udržitelnost projektů
  • Novinky ve formuláři monitorovací zprávy webové aplikace Benefit7
  • Rozhovor s příjemcem: Protikorupční sebeobrana  – efektivní boj s úplatkářstvím v Čechách
13.5.2014 8:37:17 | eva.presova
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load