1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Program postdoktorandi

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) zavádí zcela nový program podpory výzkumu, který bude motivovat nejlepší mladé výzkumníky po doktorandském studiu k práci pro české univerzity a vědeckovýzkumné organizace. Cílem je posílení mobility mezi jednotlivými institucemi a soukromým či veřejným sektorem a zapojení začínajících vědeckých pracovníků do mezinárodních projektů.

Tento program tzv. postdoktorandských pozic* potrvá do roku 2015 a bude financován z evropských zdrojů prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. MŠMT pro tento účel vyčlenilo částku 2,3 mld. Kč.
 
Výzkumná pracoviště se stanou otevřenějšími a pestřejšími, posílí se jejich konkurence a tím i motivace stálých zaměstnanců, což povede k celkovému zvýšení kvality a efektivity výzkumu u nás. Je to podaná ruka mladým schopným vědcům, aby neodcházeli do zahraničí, ale naopak měli šanci uplatnit svůj obrovský potenciál doma v České republice. Současně je však snahou přilákat i nadané vědce ze zahraničí.
  
Výběr postdoktorandů proběhne prostřednictvím vypsaných výběrových řízení.
 
* Postdoktorand = mladý výzkumník, který se nejdéle do tří let od úspěšného absolvování příslušného doktorského studijního programu rozhodne pokračovat ve výzkumné kariéře. Jedná se o dočasnou pozici. Postdoktorand nastoupí do výzkumné organizace či vysoké školy, aby tam po omezenou dobu cca 2-3 let pracoval v novém týmu. To mu dává možnost rozšířit si obzory, získat další zkušenosti, dosáhnout výsledků, a publikovat je. Uvedený systém postdoktorandů je hojně využíván v západní Evropě a USA.

SEZNAM ŠKOL A KONTAKTŮ NA POSTDOKTORANDSKÉ POZICE:

14.12.2011 7:12:05 - aktualizováno 14.12.2011 9:12:10 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load