1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Projekt DV TECH podpoří regionální systém dalšího vzdělávání v oblasti moderních technologií využitelných ve výrobě

Praha, 9. 2. 2012 – Hospodářská komora ČR a Asociace krajů ČR, ve spolupráci s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, připravují projekt, jehož cílem je vznik regionálního systému dalšího vzdělávání v oblasti moderních technologií. 

Projekt DV TECH je tzv. Individuálním projektem národním (IPn) a je připravován primárně Hospodářskou komorou a Asociací krajů, které oslovily ministerstvo školství se žádostí o spolupráci v uvedené oblasti. Celkový objem peněz činí 500 milionů korun, zahájení projektu je plánováno na duben 2012 a předpokládaná doba trvání je 28 měsíců.

Cílem projektu je příprava, vytvoření a aktualizace učebních materiálů, metodických pomůcek, prezentací, pracovních sešitů a multimediálních pomůcek převážně v oblasti energetiky, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce, managementu kvality ve výrobě, aplikace hi-tech výroby nebo designu.

Výsledkem projektu bude vybudování a provoz specializovaných učeben sloužících k výuce v uvedených oblastech a vytvoření nové nabídky vzdělávacích programů s důrazem na praktické dopady na rozvoj lidských zdrojů v regionech. Bude tedy kladen důraz na uvedení znalostí do praxe.

Jedná se o podporu vzdělávací nabídky v oblasti přírodních věd, moderních technologií a podnikatelských dovedností ve formě vzdělávacích seminářů, workshopů, e-learningového studia, stáží a praktických exkurzí na špičkových pracovištích v tuzemsku i zahraničí s cílem získání zkušeností v praxi.

„Nutno zdůraznit, že projekt DV TECH byl zatím schválen jako projektový záměr a prošel odbornou diskuzí na kulatém stole odborníků. V současnosti se upravuje žadatelem a zapracovávají se připomínky ministerské sekce EU fondů. Následovat bude hodnocení ze strany externích odborníků a expertní skupiny složené ze zástupců akademické obce. Vše samozřejmě budeme průběžně konzultovat se zástupci Evropské komise. DV TECH projde rovněž tzv. pre-auditem ze strany auditorské společnosti PWC, s níž máme uzavřenou rámcovou smlouvu,“ zdůraznil náměstek ministra pro evropské záležitosti Michal Zaorálek.

Na základě novinářských dotazů rovněž uvádíme, že pan Miroslav Elfmark není pracovníkem MŠMT, ani nepracuje za ministerstvo na tomto nebo ostatních projektech. Jiné skutečnosti o jeho působení na projektu DV TECH nám nejsou známy.

Mgr. Hynek Jordán
Manažer PR a komunikace OP VK
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor vnějších vztahů a komunikace
Karmelitská 8, 118 12 Praha 1
tel.: +420 234 811 750
mob.: +420 733 696 083
hynek.jordan@msmt.cz; press@msmt.cz
www.msmt.cz
9.2.2012 4:02:00 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load