1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Reakce Ministerstva školství na článek J. Kalenského „Dobeš má problém s fondy, bojuje o půldruhé miliardy“.

Praha, 29. června 2011 - Ministerstvo školství uvádí na pravou míru některé informace, které se objevily ve článku Jakuba Kalenského z Hospodářských novin „Dobeš má problém s fondy, bojuje o půldruhé miliardy“.

Předně je nutno uvést, že redaktor ve svém článku nepoužil přesné citace, které mu poskytlo tiskové oddělení MŠMT. Ministerstvo školství nejenže neuvažuje o realokaci 1,4 miliardy na Ministerstvo práce a sociálních věcí, ale s vyčerpáním této částky počítá v rámci projektů OP VK. Tyto zcela zásadní informace byly panu Kalenskému poskytnuty, nicméně v uvedeném článku se nikde neobjevily.

Jedná se o jednostranný článek, který poškozuje Ministerstvo školství a především Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Při své nedávné návštěvě vyjádřili zástupci Evropské komise uspokojení s pokrokem v čerpání OP VK i s přijatými nápravnými opatřeními. Do konce roku bude tzv. certifikováno minimálně 10 % celkové alokace. Tím program zcela splňuje stanovený harmonogram čerpání. Jen v letošním roce byly a budou vyhlášeny výzvy pro vysoké školy za 9 miliard korun a „šablony“ pro střední školy za 1,5 miliardy korun. Na sekci evropských fondů nastoupilo množství kvalitních odborníků, díky nimž se daří administrovat všechny žádosti i provádět kontrolní činnost. Zcela zásadní informací je fakt, že v současné době Evropská komise konstatuje zásadní pozitivní posun v realizaci OP VK s tím, že odebrání finančních prostředků nehrozí.

29.6.2011 3:06:20 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load