1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Revoluce v podpoře mladých výzkumníků: Více než dvě miliardy korun na postdoktorandy!

Praha, 21. dubna 2011 – Ministerstvo školství, poskytne 2,3 miliardy korun z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) na podporu projektů, které přispějí ke vzniku nových postdoktorandských pozic a ke špičkové výuce vysokoškolských studentů prostřednictvím absolventů doktorských studijních programů.

Ministerstvo školství tak zavádí zcela nový program podpory výzkumu, který bude motivovat nejlepší mladé výzkumníky po doktorandském studiu k práci pro univerzity a výzkumné organizace. Ministerstvo školství tak zavádí zcela nový systém - podpoří nejlepší mladé výzkumníky, kteří chtějí po doktorandském studiu pokračovat v práci pro české vědecké ústavy a vysoké školy.

„Záměrem ministerstva je podpořit vznik postdoktorandských pozic. Organizace, která bude chtít zaměstnat tyto vědecké pracovníky, se bude muset poohlédnout po mladých doktorandech prostřednictvím výběrových řízení. Jednoznačným přínosem je, že instituce získají prostředky na jejich mzdu z evropských dotací a nikoliv ze svých zdrojů,“ uvedl ministr školství Josef Dobeš.

„Pro univerzity, a zejména pro ty, které mají ambici stát se výzkumnými univerzitami, se jedná o velkou příležitost. Nová výzva OP VK jim pomůže získat ty nejlepší mladé výzkumníky ze světa i z domácích institucí “ prohlásil první náměstek ministra školství Jakub Hodinář, který zastřešuje evropskou problematiku.

Cílem této výzvy je posílení mobility mezi výzkumnými institucemi a soukromým či veřejným sektorem a zapojení začínajících výzkumných pracovníků do mezinárodních projektů.

„Výzkumná pracoviště se stanou otevřenějšími a pestřejšími, posílí se jejich konkurence a tím i motivace stálých zaměstnanců, což povede k celkovému zvýšení kvality a efektivity výzkumu u nás. Je to podaná ruky mladým schopným vědcům, aby nám neodcházeli do zahraničí, ale naopak měli šanci uplatnit svůj obrovský potenciál doma v české republice,“ doplnil dále Hodinář.

Postdoktorand = mladý výzkumník, který se nejdéle do tří let od úspěšného absolvování příslušného doktorského studijního programu rozhodne pokračovat ve výzkumné kariéře. Jedná se o dočasnou pozici. Postdoktorand nastoupí do výzkumné organizace či vysoké školy, aby tam po omezenou dobu cca 2-3 let pracoval v novém týmu. To mu dává možnost rozšířit si obzory, získat další zkušenosti, dosáhnout výsledků, a publikovat je. Uvedený systém postdoktorandů je hojně využíván v západní Evropě a USA.

Lucie Kubovičová
ředitelka odboru vnějších vztahů a komunikace
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
tel: 234811566
e-mail: lucie.kubovicova@msmt.cz
22.4.2011 11:04:05 - aktualizováno 2.12.2011 9:12:50 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load