1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Server Česká pozice zveřejnil nepravdivé a nepřesné informace o projektu Antikor a o prezentaci IPn projektů

Praha, 9. 3. 2012 – Ministerstvo školství jednoznačně odmítá nepravdivé a nepřesné informace uveřejněné na serveru Česká pozice v článku pod názvem „Krotitel korupce Josef Dobeš nám nadělí protikorupční balíček. Za 150 milionů“.

K tématu IPn Antikor

Text článku se v hlavní části věnuje popisu Individuálního projektu národního (IPn) pod názvem Antikor (Rozvoj kompetencí občanů pro boj s korupcí), rozboru jeho cílů a klíčových aktivit. Je nutné říci, že server Česká pozice nepracuje s aktuálními informacemi a uveřejnil zastaralou verzi, protože projektový záměr IPn Antikor nebyl schválen poradou vedení ministerstva a byl vrácen s doporučením k jeho úpravám a dopracování.

Téma tiskové konference k představení IPn projektům

Druhou oblastí článku, ke které má MŠMT velké výhrady, je interpretace informací z tiskové konference, jež proběhla 29. února k tématu Individuálních projektů národních. Po veřejném příslibu ministra školství Josefa Dobeše seznámit veřejnost se všemi IPn projekty, které připravují věcně příslušné odbory ministerstva, bylo hlavním cílem tiskové konference představit zástupcům médií kompletní schvalovací proces těchto specifických projektů.

K jednotlivým věcným záměrům IPn projektů se během tiskové konference vyjádřili věcně příslušní vedoucí pracovníci ministerstva, kteří projekty připravují a posílají do dalších fází schvalovacího procesu. Je lživým tvrzením, že jednotlivé IPn projekty prezentoval náměstek zodpovědný za evropské záležitosti Michal Zaorálek, jehož skupina bude projekty hodnotit. Zaorálek médiím podrobně představil pouze schvalovací proces. Z tiskové konference byl pořízen zvukový záznam, na kterém je vše možno doložit. V této souvislosti je nutné připomenout, že autor článku Martin Rychlík na tiskové konferenci nebyl přítomen a pracuje tedy s nepřesnými informacemi.

Mgr. Hynek Jordán
Manažer PR a komunikace OP VK
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor vnějších vztahů a komunikace
Karmelitská 8, 118 12 Praha 1
tel.: +420 234 811 750
mob.: +420 733 696 083
hynek.jordan@msmt.cz; press@msmt.cz
www.msmt.cz
9.3.2012 2:03:22 - aktualizováno 19.3.2012 10:03:21 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load