1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Školení pro příjemce podpory z programu EU peníze školám

V roce 2010 uspořádal Národní institut pro další vzdělávání celkem 99 worskshopů pro žadatele, v rámci kterých bylo proškoleno 2 723 účastníků. V současné době již více než čtvrtina základních škol v České republice realizuje svoje projekty . NIDV je kromě MŠMT jediným oficiálním informačním centrem pro fázi realizace projektů. V letošním roce by se mělo uskutečnit 270 seminářů pro příjemce této podpory.

Praha 14.  ledna 2011 - V květnu 2010 MŠMT vyhlásilo výzvu v oblasti podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách EU peníze školám. Výzva je určena pro všechny základní školy v České republice kromě pražských. Svým způsobem se jedná o přelomovou záležitost, která umožňuje základním školám čerpat peníze z Evropského sociálního fondu mnohem jednodušším způsobem, přičemž jejím hlavním smyslem bylo podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické, a kterými jsou čtenářská a informační gramotnost, cizí jazyky, využívání ICT, matematika, přírodní vědy, finanční gramotnost a inkluzivní vzdělávání.

Protože celý proces tvorby projektů pomocí tzv. „šablon“ se zcela liší od dosavadního předkládání projektových žádostí, bylo nutné základní školy seznámit nejenom s postupem vytváření projektové žádosti, ale i s celou filozofií procesu sestavování projektů ze šablon.  V tomto směru sehrál Národní institut pro další vzdělávání významnou roli. Ještě v období před vyhlášením vlastní výzvy v České republice uspořádal NIDV republice celkem 99 worskshopů, v rámci kterých bylo proškoleno 2 723 účastníků, kteří se tak mohli seznámit s celým procesem od tvorby projektového záměru až po vyplnění elektronické žádosti Benefit. Konkrétní počty proškolených osob a škol podle krajů znázorňuje tabulka č. 1.

Kraj

Počet workshopů

Počet ZŠ

Počet účastníků

Jihočeský

7

148

188

Jihomoravský

12

246

301

Karlovarský

3

49

80

Královéhradecký

7

172

193

Liberecký

5

149

165

Moravskoslezský

10

219

268

Olomoucký

9

208

211

Pardubický

8

187

237

Plzeňský

6

100

143

Středočeský

11

253

330

Ústecký

7

148

201

Vysočina

8

178

223

Zlínský

6

162

183

CELKEM

99

2219

2723

Tab. č. 1

S trochou nadsázky lze říci, že největším problémem školitelů bylo přesvědčit zástupce základních škol o tom, že celé sestavení projektu a podání žádosti bude skutečně tak jednoduché, jak bylo MŠMT předem avizováno.

V současné době již více než čtvrtina základních škol realizuje svoje projekty v rámci EU peníze školám a blíží se termín odevzdávání prvních monitorovacích zpráv. Také nyní je NIDV připraveno poskytnout školám podporu a pomoc. V roce 2011 uspořádá v rámci celé České republiky 270 seminářů pro příjemce a je v tomto směru kromě MŠMT jediným oficiálním informačním centrem pro fázi realizace projektů v rámci specifické Výzvy v oblasti podpory 1.4. Semináře pro příjemce se uskuteční ve všech krajích ČR a vzhledem k plánovanému počtu seminářů by měli být postupně uspokojeni všichni zájemci o tuto formu pomoci z řad základních škol. Předpokládané orientační počty seminářů pro příjemce dle jednotlivých krajů znázorňuje tabulka č. 2.  Skutečné počty se mohou lišit v závislosti na aktuálním zájmu.

Kraj

Počet seminářů pro příjemce

Jihočeský

18

Jihomoravský

32

Karlovarský

8

Královéhradecký

18

Liberecký

14

Moravskoslezský

30

Olomoucký

22

Pardubický

20

Plzeňský

18

Středočeský

34

Ústecký

20

Vysočina

18

Zlínský

18

CELKEM

270

Tab. č. 2

400, obrázek se otevře v novém okně

Ilustrační foto: Jedno ze školení pořádaných pro školní management na krajském pracovišti NIDV v Pardubicích

Obsahem seminářů budou zejména tato témata:

  • problematika projektového řízení a řízení změn projektu
  • monitoring projektu a tvorba monitorovacích zpráv v prostředí aplikace Benefit
  • účetnictví projektu
  • problematika výběrových řízení
  • věcná stránka projektu a realizace klíčových aktivit
  • příklady dobré praxe.

Konkrétně by se měli účastníci mimo jiné dozvědět například jak postupovat při podstatných a nepodstatných změnách projektu, jak žádat o předčasné ukončení projektu, jaké jsou možné formy financování a vykazování osobních nákladů, jak napsat výzvu na veřejnou zakázku, jak vypadá on-line aplikace pro monitorovací zprávu, co vše bude přílohou monitorovací zprávy, rozdíly mezi monitorovacími indikátory a výstupy projektu atd. Velký prostor bude při seminářích věnován diskuzi, konkrétním dotazům a příkladům dobré praxe.  Semináře budou vedeny pracovníky NIDV a vzhledem k šíři tématu budou sedmihodinové.

Harmonogram seminářů pro příjemce v jednotlivých krajích bude zveřejněn ve druhé polovině ledna 2011, ihned po té, co MŠMT dokončí proškolení lektorů – školitelů NIDV. O vyhlášení termínů seminářů budou základní školy uvědomeny e-mailem a informace bude zveřejněna také na webových stránkách MŠMT a NIDV. Semináře pro příjemce budou ZDARMA a zástupci škol se na ně budou moci přihlašovat on-line prostřednictvím www.nidv.cz.

Věříme, že naše semináře pomohou základním školám k bezproblémové realizaci jejich projektů, a že se setkáme s pozitivním ohlasem stejně jako v případě předchozích seminářů pro žadatele.

Úplný dokument v PDF naleznete v příloze:

ikona souboruNIDV a EU peníze leden 2011.pdf

ikona souboru

Ing. Bc. Milan Bareš
vedoucí krajského pracoviště NIDV Pardubice
a hlavní garant školení EU Peníze školám

211, obrázek se otevře v novém okně

17.1.2011 1:01:47 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load