1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Stanovisko MŠMT ke kritice stavu čerpání v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)

1. dubna, Praha – Ministerstvo školství touto cestou reaguje na informace, které se objevily v českých médiích na téma pomalého čerpání prostředků z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Je skutečností, že Evropská komise zaslala vedení sekce řízení Operačních programů EU dopis – v rámci pravidelné komunikace s ministerstvem – v němž žádá vysvětlení situace a návrh možných řešení. MŠMT aktuálně připravuje dlouhodobý Akční plán, který na tento fakt reaguje s cílem dodržet nastavený harmonogram čerpání unijních prostředků. Zároveň se také proměňuje a posiluje organizační struktura ve vedení subjektů, jež mají na ministerstvu problematiku unijních fondů na starost.

V září 2010 bylo čerpání OP VK prakticky na nulových hodnotách a především díky intenzívní práci nového vedení sekce řízení Operačních programů EU toto číslo vzrostlo za posledních sedm měsíců na hodnotu 4,3% a poroste i nadále. Do konce tohoto roku je předpoklad okolo 10%. Stejně tak se neustále vylepšují všechny podpůrné mechanismy, které garantují dodržení schváleného harmonogramu vyčerpání programu. Ať už jde o schválený harmonogram výzev, nastavení systému hodnocení a administrace podaných projektových žádostí.

Na základě dosavadního čerpání jsou připravena další opatření vedoucí k zajištění jeho vyšší efektivity, jakými jsou například zkrácení lhůt pro hodnocení projektů, možnost rychlejšího navýšení celkových prostředků z důvodu velkého počtu kvalitních projektů v jednotlivých výzvách, outsourcing některých procesů týkajících se následné kontroly nebo administrativní pomoci při odstraňování zjištěných nedostatků v projektech atp. S tím také souvisí schválené navyšování personální kapacity, která byla na sekci dlouhodobě poddimenzovaná.

Jakub Hodinář nově povede týmu řízení operačních programů EU:

S platností od 1. dubna 2011 byl jmenován prvním náměstkem ministra školství Jakub Hodinář, který bude problematiku evropských fondů dále řešit. Hodinářovo angažmá je dalším krokem v procesu ještě většího zefektivnění komunikace mezi sekcí řízení Operačních programů EU a dalšími částmi úřadu, neboť disponuje mnohaletými expertními zkušenostmi ve veřejné správě s přímou vazbou na evropské záležitosti. „Pod mým vedením dochází ke sjednocení dosavadní sekce řízení Operačních programů EU a sekce mezinárodních vztahů a evropských záležitostí do jedné skupiny, aby bylo v co největší míře využito společných témat a styčných bodů. Jsem přesvědčen, že toto napomůže nejen k celkovému zlepšení komunikace všech zainteresovaných subjektů ministerstva, ale v konečném důsledku to výrazně přispěje také ke zvýšení čerpání v obou programech, které MŠMT administruje,“ shrnul k situaci s čerpáním eurofondů a své misi na ministerstvu Jakub Hodinář.  

Mgr. Radek Melichar
manažer PR a komunikace
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
radek.melichar@msmt.cz
tel.: 725 890 501
1.4.2011 4:04:13 - aktualizováno 13.10.2011 3:10:20 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load