1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Úspěch MŠMT: Vysoké školy mají zájem o evropské peníze

Praha, 20. dubna 2011 – Ministerstvo školství ukončilo příjem žádostí ve druhém kole výzvy č. 28 v oblasti podpory „Vysokoškolské vzdělávání“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Jedná se o výzvu zaměřenou na zkvalitnění procesu a výsledků v oblasti vysokoškolského vzdělávání, která byla vyhlášena na 2 miliardy korun.

V prvním kole přišlo žádostí za 3,8 mld. Kč, ve druhém kole dosáhla výše žádostí od vysokých škol dalších šesti miliard. Celkově si tedy univerzity v rámci této výzvy zažádaly již o 10 miliard korun. Jedná se tudíž o dosud nejúspěšnější výzvu 

Uvedená výzva směřuje na inovace vzdělávacích programů směrem k rozšiřování nabídky kombinované a distanční formy vzdělávání, na realizaci výuky v cizích jazycích nebo podporu podnikatelského přístupu. Konkrétně jde o inovace studijních programů v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu, modernizaci didaktických metod, zapojení odborníků z praxe a ze zahraničí při realizaci inovovaných studijních programů nebo o podporu praxí a stáží studentů VŠ u budoucích zaměstnavatelů.

„Z uvedených čísel lze jasně dovodit, že výtky o složitosti celé procedury nejsou tak zásadní, jak se někdy uvádí, přestože MŠMT dále procedury zjednodušuje. Podmínkou úspěchu je samozřejmě fakt, že výzva bude dobře strategicky připravena ve spolupráci s vysokými školami,“ prohlásil k uvedeným číslům vrchní ředitel Sekce řízení Operačních programů EU Jaroslav Kuba. V rámci této výzvy byla poprvé uplatněna strategie velkých strategických projektů až do 100 milionů korun napříč celou univerzitou, takže vysoká škola má takto možnost provést skutečnou změnu. Velké projekty také zjednodušují administrativu jak na straně žadatele tak i samotného ministerstva (dříve o projekty žádaly menší jednotky ( např. katedry), projekty byly také výrazně menší.

Mgr. Hynek Jordán
Manažer PR a publicity OP VK
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Email: Hynek.Jordan@msmt.cz
Tel.: 733 696 083
26.4.2011 11:04:14 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load