1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Úspěšná mise ředitele odboru CERA P. Pětiokého končí

15. března 2011 – Ředitel Odboru Implementace projektů strukturálních fondů (CERA) Ing. Petr Pětioký, MBA, ukončil po předchozí vzájemné dohodě své působení na MŠMT. Na odboru CERA Pětioký působil jako krizový manažer, který dokázal stabilizovat složitou situaci odboru a výrazně také napomohl nastartování procesů zrychlení administrace projektů financovaných z evropských fondů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK).

„Práce pana ředitele Pětiokého si velmi vážím, protože se úspěšně vypořádal s úkolem zrychlit administraci projektů v rámci OPVK a tím i čerpání finančních prostředků. Zároveň se připravila komplexní koncepce řízení odboru CERA, aby se finance, které jsou pro tento program určeny, skutečně podařilo vyčerpat,“ shrnul vrchní ředitel sekce řízení fondů EU Jaroslav Kuba.

„Za největší úspěch svého působení považuji fakt, že byla výrazně zlepšena úroveň komunikace na téma operačních programů. Věřím, že dosažené výsledky zajistí hladký průběh čerpání OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost i do budoucna,“ komentoval ředitel Pětioký.

Řízením odboru CERA bude pověřena dosavadní zástupkyně ředitele Ing. Jana Winterová.

Mgr. Radek Melichar
manažer PR a komunikace OP VaVpI
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
radek.melichar@msmt.cz
tel.: 725 890 501
15.3.2011 3:03:21 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load