1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Výroční konference Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost aneb Vzdělání pro každého

Dne 24. března 2010 se v Praze uskutečnila výroční konference Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Smyslem akce bylo informovat širokou i odbornou veřejnost o možnostech a dosavadním pokroku v čerpání finanční podpory z OP VK.

Bohatý program tvořila dopolední plenární část, během níž vystoupili za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Řídící orgán OP VK, vrchní ředitel Sekce řízení Operačních programů EU Jan Vitula a ředitelka Odboru řízení OP VK Barbora Benešová Hošková. Poselství Evropské komise k procesu implementace OP VK přednesl pan Szilard Tamás. Další programy z Evropského sociálního fondu - OP Lidské zdroje a zaměstnanost a OP Praha-Adaptabilita představila Kateřina Zápotocká z MPSV a Jiří Kinský z Magistrátu hl. města Prahy. Odpolední část nabídla asi dvěma stovkám přítomných návštěvníků tři bloky workshopů, v nichž prezentovali své podpořené projekty příjemci individuálních projektů národních i ostatních a projektů grantových. Motivační ráz akce podpořila videoprojekce a výstava fotografií vybraných projektů.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) se zaměřuje na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení, utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulace spolupráce participujících subjektů.

V rámci OP VK je možné v programovacím období 2007-2013 čerpat finanční prostředky až 54 mld. Kč. K dnešnímu dni bylo vyhlášeno 147 výzev k předkládání projektů (125 výzev na grantové projekty krajů a 22 na individuální projekty) v celkové alokaci 41% celého programu. Do těchto výzev bylo předloženo přes 7350 projektů s žádostí o více než 59 mld. Kč.  Z těchto žádostí je v současnosti realizováno již téměř 1400 schválených projektů v hodnotě přesahující 12 mld. Kč.

.thumb konf opvk 09, obrázek se otevře v novém okně

.thumb konf opvk 32, obrázek se otevře v novém okně

.thumb konf opvk 58, obrázek se otevře v novém okně

26.3.2010 5:03:01 - aktualizováno 29.3.2010 8:03:06 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load