1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vysoké školy dostanou další miliardu korun, tentokrát na spolupráci s praxí

Praha, 3. 2. 2011 – Ministr školství Josef Dobeš podepsal výsledky výzvy v oblasti podpory „Partnerství a sítě“, díky čemuž získají české vysoké školy dalších 1,3 miliardy korun z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) na spolupráci s praxí – tedy směrem k aplikovanému výzkumu a praktickým inovacím. Jedná se o výzvu v rámci tzv. „Roku vysokých škol“, ve kterém MŠMT umožní univerzitám získat až 9 miliard korun.

Původní částka určená pro tuto výzvu činila 625 milionů korun. Podporu nakonec získalo 79 projektů a celkový objem financí v rámci výzvy se navýšil na 1,3 miliardy korun – tedy o 100 % oproti plánu. „Univerzity předložily velmi kvalitní projekty, a proto jsme poprvé v rámci procesu rozhodování o dotacích uplatnili návrh na navýšení alokované částky pro úspěšné žadatele. Všichni, kteří uspěli, tedy získají dotaci,“ uvedl Jaroslav Kuba, vrchní ředitel Sekce řízení Operačních programů EU.

Peníze tak obdrží např. Masarykova univerzita v Brně na Protipovodňové vzdělávací a výzkumné centrum, či na stáže studentů v institucích české a francouzské veřejné správy. Více než 28 milionů korun poputuje Karlově univerzitě na projekt spolupráce se soukromým a neziskovým sektorem v oblasti adiktologie; ČVUT získá 30 milionů na projekt Partnerství v jaderné energetice nové generace; olomoucká Univerzita Palackého se může těšit mj. na 17,5 milionu korun na prohloubení odborné spolupráce v oblasti lékařské biofyziky na lékařských fakultách a Ostravská univerzita obdrží 29 milionů na vytvoření sítě partnerů mezi vysokými školami, vědeckovýzkumnými pracovišti a veřejným sektorem v oblasti urgentní medicíny, medicíny katastrof a hromadných neštěstí.

Více informací naleznete v sekci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na internetových stránkách MŠMT.

Mgr. Hynek Jordán
Manažer PR a publicity OP VK
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Email: Hynek.Jordan@msmt.cz
Tel.: 733 696 083

3.2.2011 10:02:00 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load