1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vysoké školy si z eurofondů rozdělí dalších 1,4 miliardy korun

Praha, 3. srpna 2011 – Ministr školství Josef Dobeš schválil výsledky 1. kola výzvy v oblasti podpory „Vysokoškolské vzdělávání“, díky čemuž získají české vysoké školy dalších 1,4 miliardy korun z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) na podporu spolupráce mezi katedrami, fakultami, vysokými školami a praxí. Jedná se o výzvu v rámci tzv. „Roku vysokých škol“, ve kterém MŠMT umožní univerzitám získat až 9 miliard korun.

Podporu nakonec získalo 55 projektů v celkovém objemu 1,42 miliardy korun. „Univerzity předložily skutečně kvalitní projekty. Těší mě, že české vysoké školství dostane další více než miliardovou injekci z eurofondů. Jde přitom jen o jednu z mnoha finančních podpor vysokým školám z fondů EU,“ uvedl ministr školství Josef Dobeš.

Peníze tak obdrží např. Univerzita Palackého v Olomouci na inovace 301 studijních předmětů v 11 studijních programech. Jedná se o více než 80 milionů korun na zavedení e-learingové podpory předmětů, nové zpracování obsahu předmětů směrem k potřebám trhu práce nebo vytvoření jejich cizojazyčné varianty. Více než 64 milionů korun poputuje Mendelově univerzitě v Brně na projekt inovace biologických a lesnických disciplín směřujících ke zvýšení konkurenceschopnosti; Univerzita Hradec Králové se může těšit mj. na 54 milionů korun na inovace studijních oborů Přírodovědné fakulty UHK – konkrétně na vytvoření nové e-learningové podpory, rozšíření nabídky předmětů podle potřeb trhu práce, atd. Na realizaci tohoto projektu se budou podílet i odborníci z praxe a zahraniční experti.

„Jedná se o výsledky prvního kola výzvy, za měsíc budeme znát i úspěšné žadatele v rámci kola druhého. Při této příležitosti musím především ocenit aktivní zapojení univerzit do celého procesu čerpání, spolupráce s nimi je velmi dobrá,“ dodal 1. náměstek ministra školství Jakub Hodinář, který má na starost problematiku čerpání evropských fondů.

 Více informací naleznete na internetových stránkách MŠMT:  odkaz. 

Mgr. Hynek Jordán
Manažer PR a komunikace OP VK
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Odbor vnějších vztahů a komunikace
Karmelitská 8, 118 12 Praha 1
tel.: +420 234 811 750
mob.: +420 733 696 083
hynek.jordan@msmt.cz; press@msmt.cz
www.msmt.cz 
 
3.8.2011 3:08:25 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load