1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Vysoké školy žádají o miliardy korun na inovace studijních programů a oborů

Praha, 15. 2. 2011 – Ministerstvo školství uzavřelo 1. kolo výzvy v oblasti podpory „Vysokoškolské vzdělávání“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Celkem bylo přijato 128 žádostí za 3,9 miliardy korun. Tato výzva je součástí tzv. „Roku vysokých škol“ OP VK.

MŠMT v této výzvě uplatnilo novou strategii relativně velkých projektů, kde umožnilo po dohodě s Českou konferencí rektorů podávat velké strategické projekty přes celou univerzitu. (Dříve podávaly projekty zejména jednotlivé pracoviště a katedry.)

Dotace ve výši 10 mil. – 100 mil. Kč se poskytne ve výši 100 % metodou zálohového financování (od vysokých škol tedy nebude požadováno spolufinancování). O dotace mohly žádat i soukromé vysoké školy. Výzva je zaměřena především na podporu inovace studijních programů a oborů.

„Vyhodnocování bude probíhat standardním způsobem tak, aby v průběhu letošního roku měly vysoké školy peníze na úspěšné projekty k dispozici. V této výzvě klademe důraz na podporu spolupráce mezi vysokými školami a podnikatelskou praxí směrem k dalšímu otevření vysokých škol,“ uvedl Jaroslav Kuba, vrchní ředitel Sekce řízení operačních programů MŠMT.

Více informací naleznete v sekci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na internetových stránkách MŠMT.

Mgr. Hynek Jordán
Manažer PR a publicity OP VK
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Email: Hynek.Jordan@msmt.cz
Tel.: 733 696 083
15.2.2011 4:02:33 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load