1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Zájem o eurodotace ze strany vysokých škol i výzkumných organizací je obrovský

Praha, 1. června 2011 – Probíhající výzvy v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) dokazují, že zájem o evropské dotace ze strany vysokých škol, vyšších odborných škol i výzkumných institucí je skutečně enormní. Přijatý objem žádostí v naprosté většině velmi výrazně převyšuje alokace jednotlivých výzev.

Ve výzvě č. 20 v oblasti podpory „Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji“ bylo zaregistrováno celkem 186 projektových žádostí s celkovou požadovanou částkou 5,2 miliardy korun. Přitom celková částka alokovaná pro tuto výzvu dosahuje po navýšení 2,5 miliardy korun. Uvedená čísla jasně dokládají velký zájem škol o peníze, které mají směřovat do zkvalitnění výzkumu a vývoje. Cílem této výzvy je podpora projektů, které přispívají ke vzniku a rozvoji výzkumných a vývojových týmů s důrazem na spolupráci s privátní sférou.

Ve výzvě č. 29 v oblasti podpory „Vysokoškolské vzdělávání“ bylo zaregistrováno celkem 11 projektů s požadovanou sumou přes 420 milionů korun. Vzhledem k tomu, že celková alokovaná částka pro tuto výzvu dosahuje výše 400 milionů, lze očekávat plné pokrytí potřeb předkladatelů. Cílem uvedené výzvy je zkvalitnění a rozšíření možnosti studia na vysokých školách pro studenty s pohybovým, psychickým a jiným zdravotním postižením a pro socio-ekonomicky znevýhodněné studenty.

Ve výzvě č. 30 v oblasti podpory „Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji“ bylo zaregistrováno celkem 27 projektových žádostí s celkovou požadovanou částkou 1,6 miliardy korun. Cílem této výzvy je podpora postdoktorandů  - tedy absolventů doktorských studijních programů, zapojených do výzkumných a vývojových týmů na univerzitách. Celková alokace na tuto výzvu dosahuje 2,3 miliardy korun.

Ve výzvě č. 31 v oblasti podpory „Partnerství a sítě“ bylo zaregistrováno celkem 80 projektů s požadovanou sumou 2,8 miliardy korun. V tomto případě je zřejmý převis poptávky nad nabídkou: Celková alokovaná částka pro tuto výzvu totiž dosahuje výše 1,5 miliardy korun. Cílem uvedené výzvy je podpora spolupráce mezi vysokými, resp. vyššími odbornými školami, výzkumnými organizacemi a podnikatelským či neziskovým sektorem. 

Texty výzev včetně příloh naleznete v sekci OP VK/Výzvy.

Mgr. Hynek Jordán
Manažer PR a publicity OP VK
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Email: Hynek.Jordan@msmt.cz
Tel.: 733 696 083
1.6.2011 3:06:12 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load