1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Obecné informace

Evropský sociální fond

Evropský sociální fond je nedílnou součástí politiky Evropské unie v oblasti ekonomické a sociální soudržnosti a evropské sociální politiky.

3.12.2013 12:25:27 | petra.horakova | Celý článek
 

Centrální stránky ESF v ČR

Na stránkách naleznete základní informace o čerpání prostředků z ESF. Jsou zde uvedeny veškeré důležité dokumenty a formuláře týkající se ESF, stejně jako komplexní informace týkající se využívání prostředků ESF v jednotlivých programových obdobích, tj. v současném období 2007-2013, i v již ukončeném období 2004-2006.
12.5.2004 12:05:00 - aktualizováno 3.4.2007 9:04:13 | supervisor | Celý článek
 

Strukturální fondy EU

8.11.2002 13:32:30 - aktualizováno 6.8.2013 14:06:17 | supervisor | Celý článek
 
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load