1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Projekty

V této sekci se můžete seznámit s vybranými projekty podpořenými z OP VK.


Příklady dobré praxe

V této sekci se můžete seznámit s vybranými příklady úspěšných projektů, které byly podpořeny z OP VK.  

26.6.2015 10:15:01 - aktualizováno 10.7.2015 8:22:30 | jiri.mikes | Celý článek
 

Individuální projekty ostatní (IPo)

Individuální projekty ostatní jsou zaměřeny na rozvoj národních politik a programů a na jejich modernizaci nebo pokrývají specifickou oblast, která má nadregionální, případně regionální charakter. Níže jsou pro ukázku uvedeny některé realizované projekty. Na základě těchto krátkých prezentací je možné si udělat představu o obsahu a možném zaměření projektů.

Formulář - prezentace projektu OP VK ikona souboruPrezentace projektu IPo 
 
20.2.2009 3:02:35 - aktualizováno 19.2.2010 2:02:38 | supervisor | Celý článek
 

Individuální projekty národní (IPn)

Individuální projekty národní pokrývají oblast celé České republiky a jsou předkládány z centrální úrovně. Jsou zaměřeny především na realizaci nebo doplnění národní politiky a programu. 

7.8.2013 23:03:53 | tana | Celý článek
 

Grantové projekty (GP)

Grantový projekt - projekt menšího rozsahu předkládaný na základě výzvy k předkládání žádostí v rámci globálního grantu (GG). Grantový projekt je realizován na území příslušného kraje. 

Formulář - prezentace projektu OP VK: ikona souboruPrezentace projektu GP 
 
26.2.2009 9:02:26 - aktualizováno 28.11.2011 12:11:42 | supervisor | Celý článek
 
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load