1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Úvodní konference IPn projektu KREDO

Dne 20. března 2012 byla zahájena realizace IPN projektu „Kvalita, relevance, efektivita, diverzifikace a otevřenost vysokého školství v ČR. Strategie vysokého školství do roku 2020 v návaznosti na Evropu 2020 a nový zákon o vysokých školách“ (KREDO)

Projekt je zaměřen na tvorbu Strategie rozvoje vysokého školství do roku 2020. MŠMT využije strategické plány rozvoje jednotlivých VŠ, které budou zaměřeny na oblasti: Kvalita, Relevance, Efektivita, Diverzifikace a Otevřenost. Hlavním cílem projektu je provést srovnávací analýzu strategických plánů rozvoje jednotlivých VŠ a na jejím základě vytvořit Strategii rozvoje vysokého školství do r. 2020 a připravit podklady pro strategická rozhodnutí MŠMT, např. v oblasti hodnocení institucí, financování a získávání prostředků z jiných zdrojů, lepší uplatnitelnost absolventů dle potřeb regionů.

Vysoké školy budou do projektu zapojeny formou dodávky jejich strategického plánu rozvoje, který jim nadále zůstane a budou jej mít zpracovaný tak, aby z něj mohly čerpat a ubírat se v něm určeným směrem. Zároveň tím, že se školy do projektu zapojí a poskytnou projektu daná data, bude vyslyšen i jejich hlas při tvorbě celkové strategie vysokoškolské politiky. Zároveň budou mít školy, resp. jejich zaměstnanci, šanci účastnit se akcí projektu a veřejně zde o jeho výsledcích diskutovat. Tím budou do budoucna podstatně lépe připraveny na následující reformní změny.

V souvislosti se zahájením realizace projektu se uskuteční v červnu 2012 úvodní konference pro cílovou skupinu – vysoké školy v ČR a jejich součásti. Účastníci budou informováni o podrobnostech projektu a způsobu zapojení vysokých škol. Vzhledem k množství vysokých škol se bude konference opakovat celkem 3 krát, a to v následujících termínech:

1) Pro SVŠ: 8. 6. 9:00 – 14:00 MŠMT, Praha 1 Karmelitská 7, místnost C 081

2) Pro VVŠ a státní VŠ: 13. 6. 9:00 – 15:00 MŠMT, Praha 1 Karmelitská 7, místnost C 081

3) Pro VVŠ a státní VŠ na Moravě:  15. 6. 10:00 – 15:00 VUT v Brně, Antonínská 548/1, Brno;

slavnostní aula

Pokud se zájemci o účast bude hodit lépe termín stanovený pro jiný typ vysoké školy, je možno se přihlásit na uvedené datum.

Přihlášky na konferenci zasílejte na mailovou adresu: konference@msmt.cz do 25. 5.2012

Do přihlášky uveďte:

  1. termín
  2. název instituce
  3. jméno účastníka
  4. e-mail
  5. telefon
17.5.2012 12:05:45 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00
Přehled kontaktů na pracovníky Řídicího orgánu OP VK (MŠMT):

ikona souboruKontakty OP VK

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load