1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

1 Výstup z odborné diskuze k projektovým záměrům MŠMT v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Během ledna 2008 proběhl první cyklus odborných diskuzí k projektovým záměrům MŠMT, které budou realizovány v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.  Příležitost sdělit své připomínky či komentáře k záměrům ministerstva na další roky měla jak odborná, tak i laická veřejnost. Největší zájem vzbudily projekty Metodika II a  Autoevaluace I, II.

První diskuze se konala 22.1.2008 na téma „Klíče ke kvalitě (Metodika II)“.  Projektový záměr přímo navazuje na systémový projekt Metodika realizovaný v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, který se soustředil na vytvoření metodické podpory při tvorbě školních vzdělávacích programů formou provozování internetového portálu sbírajícího zkušenosti z praxe a poskytujícího teoretické zázemí spojené s RVP a tvorbou ŠVP. Projekt Metodika II je založen na pokračování, rozšiřování a utváření komplexní a systematické metodické podpory učitelům. Školám přinese možnost bezplatně využívat veškerou metodickou pomoc. Prezentaci tohoto záměru naleznete ikona souboruzde.

 ikona souboruVíce informací k projektovému záměru (168,42 KB)Dne 24.1.2008 proběhla odborná diskuze k projektovému záměru „Kurikulum G“. Tento projektový záměr navazuje na projekt Pilot G, realizovaný rovněž v rámci OP Rozvoj lidských zdrojů, který se soustředil na podporu gymnázií při tvorbě a zavádění ŠVP. Kurikulum G je založen na spolupráci vybraných pilotních gymnázií z celé ČR, která začala s tvorbou ŠVP a s výukou dle nich o něco dříve než ostatní gymnázia, proto mohou předávat své zkušenosti a metodické návody ostatním. Prezentaci tohoto záměru naleznete ikona souboruzde.

 ikona souboruVíce informací k projektovému záměru (198.09 KB)

 

Dne 28.1.2008 se konala odborná diskuze na téma „Kurikulum S“. Projekt bude evaluovat pilotní ŠVP vytvořené v projektu Pilot S, na který přímo navazuje, a získávat poznatky a příklady dobré praxe využitelné pro ostatní SOU a SOŠ. Dále bude podporovat rozvoj sociálního partnerství jako činitele ovlivňujícího významně odbornou přípravu a zaměstnatelnost absolventů. V neposlední řadě je záměrem tohoto projektu vyškolení garantů a lektorů, kteří budou zajišťovat další vzdělávání pedagogických pracovníků. Prezentaci tohoto záměru naleznete ikona souboruzde.

 ikona souboruVíce informací k projektovému záměru (165.55 KB)
 


Zavádění systému autoevaluace - AUTOEVALUACE I a II

Anotace k projektu

V souladu s postupnou decentralizací vzdělávacího systému ukládá zákon č. 561/2004 Sb., školám nově povinnost zpracovávat vlastní hodnocení školy, které má být i jedním z podkladů pro hodnocení ČŠI. Školy postrádají ze strany státu metodickou podporu a pokládají autoevaluaci za jeden z největších problémů při zpracovávání školních vzdělávacích programů, které mají toto téma obsahovat. Chybí i pravidla, jakým způsobem budou mj. zřizovatelé a inspektoři přistupovat k vlastnímu hodnocení školy.

Cílem projektu Autoevaluace I a II je podpořit autoevaluační procesy na školách (dle pravidel OP VK je možné v rámci oblasti podpory 4.1 podpořit MŠ speciální, ZŠ, G, SOŠ, SOU, ZUŠ, konzervatoře) a vhodně provázat autoevaluaci a externí evaluaci ve spolupráci se školami, zřizovateli a ČŠI tak, aby bylo zajištěno trvalé zvyšování kvality.

Abychom dosáhli uvedeného cíle, bude v rámci projektu vytvořena strukturovaná nabídka ověřených evaluačních nástrojů a postupů, podpůrný poradenský systém, podpořeno sdílení zkušeností mezi školami, vytvořen systém vzdělávání vedoucích pracovníků škol, koordinátorů a poradců pro evaluaci, metodika posuzování kvality autoevaluačních procesů a výstupů s nabídkou vzdělávání pro zřizovatele a ČŠI. Prezentaci tohoto záměru naleznete ikona souboruzde.


 ikona souboruVíce informací k projektovému záměru (271,00 KB)Reakce i komentáře účastníků diskusí se nesly v pozitivním duchu, většina přítomných vyjádřila podporu navrženým záměrům a ocenila užitečnost a potřebnost plánovaných aktivit.
 Máte-li i Vy k výše uvedeným projektovým záměrům MŠMT připomínky či se s námi chcete podělit o komentáře, neváhejte a napište nám na esf@msmt.cz (do předmětu zprávy uveďte „ odborné diskuze“). Vaše reakce se dostanou do rukou zpracovatelům projektů, kteří se mohou inspirovat a využít je při dopracování záměrů do finální podoby!

4.2.2008 3:02:35 - aktualizováno 18.2.2009 3:02:07 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load