1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Odborné diskuze k projektovým záměrům MŠMT v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – duben 2008

V měsíci dubnu toho to roku proběhl třetí cyklus odborných diskuzí k projektovým záměrům MŠMT, které budou realizovány v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.  Příležitost sdělit své připomínky či komentáře k záměrům ministerstva na další roky měla jak odborná, tak i laická veřejnost.

Dne 9. dubna se konaly odborné diskuze k projektovým záměrům Rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifikací – NSK II, Podpora procesů uznávání – UNIV 2 systém a KONCEPT -  Koncepce dalšího vzdělávání v návaznosti na počáteční vzdělávání.

 
Jako první byl projednán projektový záměr „Rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifikací – NSK II“ Projekt naváže na stávající systémový projekt „Rozvoj Národní soustavy kvalifikací podporující propojení počátečního a dalšího vzdělávání“, v němž byly vytvořené systémové základy Národní soustavy kvalifikací (dále NSK) a prostřednictvím kvalifikačních a hodnotících standardů byly popsány kvalifikace nižších kvalifikačních úrovní, tzn. do úrovně odpovídající vyučení. Těžiště připravovaného projektu bude ve vytváření kvalifikačních a hodnotících standardů pro kvalifikace navazujících úrovní, tzn. pro úroveň maturity a v závislosti na poptávce trhu práce i pro kvalifikace vyšších úrovní. Součástí NSK budou i vazby jednotlivých kvalifikací na soustavu povolání, na soustavu živností a na Evropský rámec kvalifikací. Prezentaci tohoto projektového záměru naleznete ikona souboruzde. 

ikona souboruVíce informací naleznete zde.


Druhý projektový záměr, který byl toho dne projednán je nazván „Podpora procesů uznávání – UNIV 2 systém.“ Tento projekt přímo navazuje na výsledky systémového projektu Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby dospělým (UNIV), které v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb. dále rozvíjí. Velmi úzce projekt spolupracuje s projektem Rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifikací – NSK 2, pro jehož vybrané produkty průběžně zajišťuje zpětnovazebné informace. Prezentaci tohoto projektového záměru naleznete ikona souboruzde.

ikona souboruVíce informací naleznete zde.

 Posledním projednaným projektovým záměrem v měsíci dubnu byl projektový záměr „KONCEPT -  Koncepce dalšího vzdělávání v návaznosti na počáteční vzdělávání“ tento projekt je zaměřen na podporu systémového prostředí pro rozvoj dalšího vzdělávání v návaznosti na počáteční vzdělávání a zhodnocení a propojení dosavadních aktivit v obou těchto oblastech. Jeho cílem je navrhnout ucelené systémové prostředí pro oblast dalšího vzdělávání, a to na základě doporučení Vládou ČR přijaté Strategie celoživotního učení. Prezentaci tohoto projektového záměru naleznete ikona souboruzde.

ikona souboruVíce informací naleznete zde.
ikona souboruZápis z odborných diskuzí zde.

 Reakce i komentáře účastníků diskusí se nesly v pozitivním duchu, většina přítomných vyjádřila podporu navrženým záměrům a ocenila užitečnost a potřebnost plánovaných aktivit.  Máte-li i Vy k výše uvedeným projektovým záměrům MŠMT připomínky či se s námi chcete podělit o komentáře, neváhejte a napište nám na esf@msmt.cz (do předmětu zprávy uveďte „ odborné diskuze“). Vaše reakce se dostanou do rukou zpracovatelům projektů, kteří se mohou inspirovat a využít je při dopracování záměrů do finální podoby! 

20.6.2008 11:06:23 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load