1968

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Opera?ní program Vzd?lávání pro konkurenceschopnost

Výstup z odborné diskuze k projektovému záměru IPn Transformace VOŠ (datum konání 23. června 2011 v Praze)

Dne 23. 7. 2011 proběhla na Vysoké škole ekonomické v Praze, v posluchárně R209 odborná diskuze k projektovému záměru připravovaného Individuálního projektu národního Transformace VOŠ.

ikona souboruPrezentace.pdf - Individuální projekt národní Transformace VOŠ „Transformace okruhu vybraných VOŠ do struktur vysokého školství v kontextu celkového vývoje VOŠ“

ikona souboruZápis.pdf


ikona souboruPrezenční listina.pdf

30.6.2011 1:06:45 | supervisor
 

Korespondenční adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Karmelitská 529/5 , Praha 1, 118 12

Kontaktní adresa

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Řídicí orgán OP VK
Harfa Office Park
Českomoravská 2420/15, Praha 9, 190 00

E-mailová adresa pro dotazy týkající se jednotlivých výzev nebo obecně OP VK: 

opvzdelavani@msmt.cz

Přehled webových stránek zprostředkujících subjektů OP VK (krajů)

ikona souboruWebové stránky zprostředkujících subjektů OP VK

RSS ICO
https://www.op-vk.cz/rss.php

 
load